Vitajte!

Najnovšie

Začína sa advent.  Vrúcne odporúčame zúčastňovať sa na adventných sv. omšiach – denne – čím častejšie a duchovne sa pripraviť na vianoce.

V tomto týždni je prvý piatokSpovedáme ako obvykle každé ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami. Vo štvrtok už od 16.00 a v piatok od 14:00. V Milochove v stredu o 15:00. Blízko je aj predvianočná spoveď, ktorú si treba vykonať v advente a je to dôležité práve v tomto období. Zachovajme odstupy, rúška a všetky hygienické predpisy. Sv. prijímanie budeme dávať častejšie.

Kostoly sú otvorené /50%/. Náš veľký a priestranný kostol a väčšie množstvo sv. omší, ktoré mávame, umožní všetkým zúčastniť sa sv. omše. /Pozri – Farské oznamy/. Praktizujeme šachovnicové sedenie, ako ho už poznáme z jarného uvolňovania obmedzení. Je potrebné vedľa seba nechať 1 miesto voľné.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Riadime sa platnými vyhláškami a pokynmi Biskupského úradu – Oznam Žilinskej diecézy zo 14. novembra 2020:
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia
verejných bohoslužieb.Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového
sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne.
Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že
medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom
nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak,
aby ľudia nesedeli v rade za sebou.Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre
sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest
na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili
aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred
chrámom.Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické
opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk,
nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk
kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk
– okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a
taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch,
kľučiek, podláh a predmetov.Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o
uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu
prídeme!V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové
skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre
dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí
všeobecný dišpenz od povinnej účasti.Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a
trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi
potrebná.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Poézia duše

Milan Rúfus – Modlitba za Slovensko

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil:
komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
kto si bude smieť
odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pôst za odvrátenie koronavírusu

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”.

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,” uviedol predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

“Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,” uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zaroveň dodal: “Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,” dodal arcibiskup Zvolenský.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sv. omše naživo na TV Považie a na facebooku:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/live-vysielanie

Farský kostol Návštevy Panny Márie Považská Bystrica

Nedeľa  –  8:30. 

www.facebook.com/tvpovazie

Farský facebook: 

Farnosť PB- mesto

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V prípade krstu, sobáša, pohrebu – Zachovávame hygienické zásady v čase pandémie:  

V kostole zásadne nosíme rúška, ktoré si skladáme iba bezprostredne pred sv. prijímaním a na nevyhnutnú dobu prijatia.  Dezinfekcia je pripravená pri každom vchode, často sa dezinfikujú lavice, kľučky a podobne. Kostol sa intenzívne vetrá nielen po sv. omši, ale aj počas nej, čo umožňujú silné ventilátory v klenbe kostola na odvádzanie vzduchu. Kostol má vysoké klenby, čo zabezpečuje dostatočné množstvo vzdušnej hmoty. Nepoužívame sväteničky a znak pokoja prejavíme iba úklonom hlavy, bez podávania rúk. Pri sedení alebo státí zachovávame rozostupy, čo náš veľký kostol dostatočne umožňuje. Rozostupy neplatia pre členov jednej domácnosti. Ďakujeme za dodržiavanie všetkých hygienických zásad.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Staršie oznamy:

Google dotazník – cirkevná materská škola dolu v meste Považská Bystrica – predbežný záujem

Na základe žiadostí rodičov zisťujeme záujem o materskú školu dolu v meste, priestory hľadáme, mali by však byť na území Farnosti PB – Mesto /Stred, Lány, Kolónia a podobne/. Najlepšie v blízkosti ZŠ sv. Augustína. V prípade záujmu predpokladaný začiatok činnosti je budúci kalendárny rok. Vyplňte, prosím, nasledujúci dotazník. Ďakujeme.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Priamo z našej veže v Považskej Bystrici: Zvuk zvonov: – kliknite na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=OSn1r59lrfA
92828137_3162879803722027_4012035921649074176_o
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


1. adventná nedeľa – 29. november 2020

Začína sa advent.  Vrúcne odporúčame zúčastňovať sa na adventných sv. omšiach – denne – čím častejšie a duchovne sa pripraviť na vianoce. Zbierka na charitu je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. Bude prvý...

Prečítať celé


 Zdravíme Vás! Pochválený buď Ježiš Kristus!

Nachádzate sa na stránke farnosti Považská Bystrica – Mesto.

Radi Vás privítame v našom Farskom kostole Návštevy Panny Márie alebo vo filiálnom kostole v Milochove.

Sv. omše slávime aj v Nemocničnej kaplnke sv. Pátra Pia, v Cirkevnej škole sv.Augustína, v Penziónoch dôchodcov  a u Sestier Congregatio Jesu.

Časť mesta Rozkvet tvorí samostatnú farnosť sv. Heleny na Rozkvete. Na sídlisku SNP je nová farnosť Svätej rodiny s filiálkami Podmanín, Praznov  a Zemiansky Kvášov.

Na tejto našej internetovej stánke nájdete potrebné informácie: Rozpis sv. omší v oddelení “Sväté omše“, hodiny, v ktorých nás nájdete na farskom úrade: “Úradné hodiny“, kontakt na nemocničného duchovného v časti:  “Nemocnica“, aktuálne oznamy a zmeny nájdete v časti “Farské oznamy“.

Môžete nám napísať: email: pb@fara.sk, alebo telefonovať: 042 432 2691, prípadne zanechajte odkaz, zavoláme vám naspäť.

Pán Boh vás žehnaj!

Pavol Mazúch, dekan

Peter Nečeda, kaplán

Jozef Biely, kaplán

Rudolf Michút, nemocničný duchovný