Vitajte!

Aktuálne

Najnovšie informácie:

Pozrite si aktuálne Farské oznamy.

  • Spovedať zatiaľ hromadne nie je možné. V prípade ohrozenia života, v blízkom nebezpečenstve smrti – volajte a prídeme okamžite.
  • Spoveď – sviatosť zmierenia – odporúčame vzbudením si dokonalej ľútosti, vo vážnych prípadoch individuálne. Sväté prijímanie odporúčame duchovné, vo vážnych prípadoch individuálne.
  • Najlepšie bude, ak sa s nami spojíte cez televíziu alebo internet v piatok o 17:00 a hlavne budúcu nedeľu o 8:45 a my s vami krok za krokom prejdeme jednotlivé úkony takejto spovede formou dokonalej ľútosti a aj vám ohlásime zmierenie s Bohom. Takisto aj duchovné sv. prijímanie.

Ako dosiahnuť odpustenie hriechov v morálnej nemožnosti spovede, Ako byť na sv. omši cez televíziu – čítajte nižšie

Sv. omše na facebooku:

Z nášho kostola v Považskej Bystrici – naživo na facebooku. Od dnešného dňa 18.3. bolo spustené LIVE vysielanie svätých omší aj prostredníctvom facebokovej stránky TV Považie :

www.facebook.com/tvpovazie

Ideálne je, ak dáte like tejto stránke a budete pravidelne informovaní o začiatku prenosov.

Buďte s nami aj prostredníctvom farského facebooku:

Farnosť PB- mesto

Verejné skupina s názvom   Farnosť PB- mesto . Nové informácie, povzbudivé statusy, inšpiratívne linky…

Nemocničná duchovná služba: Tel.  0905 262921

Z nedeľnej kázne  – 3. pôstna nedeľa – 15. marec 2020 – Kostol Návštevy Panny Márie Považská Bystrica /televízny a internetový prenos/:

Nádej nezahanbuje

Kto sa modlí, nikdy si nebude zúfať. Kto sa modlí, bude žiť vždy v nádeji, nikdy nie je celkom sám. – pápež Benedikt.

Vieme, a súčasná situácia nás o tom nemusí nasilu presviedčať, že bezradnosť a bezmocnosť sa v našom živote stávajú najťažšími, keď nám prichodí ich prežívať. A predsa nemusia byť v našom živote nezmyselnými, ba môžeme sa z nich mnohému naučiť.

Napríklad nás učia, že nie sme pánmi svojho života. Život nám bol darovaný a nesieme zaň zodpovednosť. Nemôžeme sa hrať na hrdinov života, ale môžeme sa stávať hrdinami života. Bezradnosť a bezmocnosť nám tiež môžu odhaľovať najdôležitejšie hodnoty. Bezradnosť a bezmocnosť nás učia inému pohľadu na život a pobádajú nás hľadať nádej, ktorá nás nesklame.

A práve o takejto nádeji nám dnes hovorí apoštol Pavol v Liste Rimanom: Ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach. Prameňom našej nádeje je Božia láska, ktorou nás Kristus zachraňuje tým, že za nás zomiera ako za hriešnych. Áno, v našej bezmocnosti sa Kristus stáva našou nádejou.

Bez toho, aby sme podceňovali akékoľvek vírusové ochorenie, pravdou ostáva, že najnebezpečnejším vírusom nášho života je hriech. Ten totiž ohrozuje nielen náš pozemský, ale aj večný život. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?“ Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Sme povolaní žiť z nádeje, ktorú máme v láske nášho Boha, ktorou sme milovaní. Boh je základ našej nádeje, Boh , ktorý nás miluje až do krajnosti. Skutočne poznať Boha znamená žiť v nádeji, ktorá sa nestráca ani v bezmocnosti a bezradnosti.

Všetko je dar a máme chváliť Stvoriteľa za všetky dary života. Apoštol Pavol nás vyzýva chváliť Pána aj v súženiach. To nie je ľahké pochopiť. O to ťažšie, že nám hovorí o pokoji. Základom kresťanskej nádeje a pokoja je to , čo je najvernejšie a najistejšie, totiž láska, ktorou Boh miluje každého z nás.

Pápež František hovorí:  Keď sa na mňa niekto obráti a kladie mi ťažké otázky, ako napríklad: „Povedzte mi, otče: prečo trpia deti?“, skutočne neviem čo odpovedať. Poviem len: „Pohliadnite na Ukrižovaného: Boh nám dal svojho Syna, o sám trpel, možno tam nájdeš odpoveď. Avšak z hlavy odpovedí niet. Jedine pohľad na lásku Boha, ktorý dáva svojho Syna obetujúceho svoj život za nás, môže naznačiť nejakú cestu útechy.“ A preto hovoríme, že Boží Syn vstúpil do bolesti ľudí, zdieľal a prijal smrť, jeho slovo je definitívne slovom útechy.

Nech nám dá Pán pochopiť súvislosť medzi modlitbou a nádejou. Modlitba nás vedie k nádeji a keď sa veci stávajú temnými, treba sa viac modliť! A bude viac nádeje.

Bože, ty si naša nádej, ktorú nezničí žiadna z našich bezradností, bezmocností. Bože, ty si naša nádej, ktorá nás drží nad vodou našich slabostí. Nádej, ktorá nás nesklame.

Pane, ďakujeme ti, že si nám daroval nádej a že ju neprestajne obnovuješ. Tvoj Duch nech v nás oživuje tvoju silu žiť, radovať sa, nevzdávať sa, znovu začínať, vzchopiť sa, dôverovať, mať rád, prichádzať k tebe.

Ďakujeme ti, že si našou nádejou ty, Bože, ktorý nás miluješ večnou láskou. Amen.

/nedeľa, 15. 3. 2020/: Sv. omše z kostola v Považskej Bystrici naživo – denne – po – so o 17:00, v nedeľu o 8:45.

Televízia Považie bude  prenášať sv. omše z nášho Farského kostola Návštevy Panny Márie v Považskej Bystrici denne o 17:00. Vysielanie je aj na internete – dostupné na internetovej stránke Televízie Považie /musíte mať prehliadač Mozilla – stiahnutie je zadarmo/. Sv. omša je neverejná. Spojte sa s nami v modlitbe a sv. omši cez televíziu! V nedeľu v obvyklom čase o 8.45.  Ďakujeme Televízii Považie. Všetkým želáme pevné zdravie a Božiu pomoc!  P. Mazúch, dekan, Považská Bystrica

/utorok 10. 3. 2020/: Milí bratia a sestry v Považskej Bystrici,

denne slávime sv. omše, aj keď neverejné, ale spojení s vami v Láske, ktorá spája viac než priestor. Predovšetkým so všetkými chorými, ohrozenými, tými,čo sa o nich starajú, a so všetkými.  A vy sa prosím, duchovne pripojte. Sledujte sv. omše v TV Lux, alebo rádiu Lumen, doprajte si denne čas na modlitbu. Zvlášť žiaci a študenti, ktorí máte viac času pre prázdniny. Modlime sa všetci za prekonanie ohrozenia – vírusu telesnej choroby, ale aj všetkých vírusov ducha.

Ako byť na sv. omši cez televíziu

  1. Nech Boh je na prvom mieste

Je vhodné, ak si vopred konkrétne naplánujte čas kedy sledovať alebo počúvať nedeľnú sv. omšu, ako sa potom neskôr spoliehať nato, že „však určite bude nejaký voľný čas a ešte niekde budú dávať a vysielať sv. omšu“. Je dobré, keď konkrétny čas vyhovuje väčšine rodinným príslušníkom v jednej domácnosti a tak sa môže zúčastniť sledovania alebo počúvania sv. omše celá rodina, ako pozerať či počúvať sv. omšu v rodine ako jednotlivci. (Napr. rodičia v obývačke, deti na počítači … ) Je vhodné vyhradiť si dostatok času na pozeranie alebo počúvanie celej sv. omše, neodbiehať k ďalším „dôležitým“ aktivitám. (Napr. varenie, pečenie) Odolajte pokušeniu stať sa „Pánom nad sv. omšou.“

  1. Dostatočne pripravte miesto modlitby

Je miesto sledovania či počúvania sv. omše dostatočne čisté, upravené, tiché? Nie sú v miestnosti zbytočné predmety, ktoré ma môžu rozptyľovať? (Porozhadzované časopisy po stole, mobil … ) Môžem miesto sledovania alebo počúvania sv. omše nejako skrášliť, napr. zapálením sviece, položením kríža, alebo sv. písma?

  1. Pripravte svoje telo

Určite je vhodné pred sledovaním alebo počúvaním sv. omša sa nastaviť tak, ako keby sme boli reálne v kostole. Napr. pred sv. omšu sa umyť, ísť vopred na toaletu … Je nevhodné počas sledovania či počúvania sv. omše konzumovať jedlo ako napr. čipsy, sušienky … Ďalej je vhodné vyjadriť úctu k sláveniu sv. omše aj primeraným oblečením. Nemusí ísť o typické nedeľné oblečenie, ale sedieť pri televízii v pyžame (okrem ľudí chorých a nevládnych, poprípade odkázaným na lôžku) nie je celkom vyjadrením pravej úcty k najsvätejšej eucharistii, hoci tá nie je fyzicky prítomná v mojom dome. Odporúča sa pri sledovaní alebo počúvaní sv. omše robiť tie isté gestá a úkony ako keby sme boli na sv. omši v kostole. Napr. znamenie kríža. Je na slobodnom uvážení človeka/rodiny či bude/budú dodržiavať všetky predpísané gestá počas sv. omše, ako napr. státie pri evanjeliu, alebo pokľaknutím pri premenení. Ak nie, tak určite postačuje dôstojne sedieť tak ako pri každej sv. omši reálne v kostole.

  1. Byť skutočne prítomný

Je vhodné úprimne sa snažiť byť prítomný celým telom, mysľou, duchom na sv. omši. Snažiť sa vyvarovať súbežným aktivitám popri sledovaní/počúvaní zvlášť nedeľnej sv. omši. Keď sledujem sv. omšu na počítači, je vhodné vypnúť si všetky oznámenia a odhlásiť sa zo všetkých účtov sociálnych sietí, alebo si mobil či počítač dať do letového režimu. (Je rozdiel ak mamička počas týždňa popri žehlení jedných uchom načúva sv. omšu a takto zároveň prácou a načúvaním posväcuje svoj čas, ako keď v nedeľu odloží na čas varenie, pečenie a sadne si so svojou rodinou k televízii aby bola celým telom, mysľou, duchom prítomná na celej sv. omši) Samozrejme, sledovať sv. omšu s malými deťmi bude stáť viacej úsilia a odbehovania, čo je prirodzené.

  1. Duchovné sv. prijímanie

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” Mt 18, 20

Hoci nateraz nie je možné reálne prijať sv. prijímanie je možné prosiť o duchovné sv. prijímanie. Je vhodné pomodliť sa modlitbu sv. Alfonza Liguori alebo vlastnými slovami vyjadri túžbu prijať Telo Kristovo, zjednotiť sa s ním a v ňom prijať aj Jeho pokoj a pomoc.

Ako dosiahnuť odpustenie hriechov v morálnej nemožnosti spovede

Drahí naši bratia a sestry,
s bolesťou si uvedomujeme situáciu, že sa nemôžete pravidelne stretať tieto dni s Kristom v Eucharistii ako aj vo sviatosti zmierenia v kostole.

V Katechizme Katolíckej cirkvi sa v bode 1484 píše:
„Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“
Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležitejšie myslieť na svoje zdravie ako aj zdravie svojich ostatných bratov a sestier v krajine.

Ohľadom ľútosti sa Katechizmus vyjadruje takto: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to ‚bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť‘.“ (bod 1451) Veľmi dôležitým faktom je aj nasledovný bod: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (bod 1452)

Na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chceme uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť. Dovoľte mu, aby vám odpustil hriechy nielen prostredníctvom kňaza, ale aj on sám. Ak sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť začnú vysluhovať, vtedy mu všetko môžete vyznať. Budeme vám k dispozícii.

Boh nám daroval sviatostný život, ktorý je centrom kresťanského kultu a životu nášho vzťahu s Bohom. Avšak, Boh k nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát aj pre nás neznámym či neočakávaným. Chceme vás pozvať, aby ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe či v kruhu svojich najbližších v domácnosti a prosili o otvorené srdce a oči pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.

—————————————————

2%: Pastoračnú prácu s mládežou v našej farnosti môžete podporiť formou Dvoch percent – cestou nášho Občianskeho združenia sv. Augustína, za čo vám vopred ďakujeme – v mene duchovného života našich detí a mladých. Tlačivá a informácie nájdete na stránke sv. Augustína. Pán Boh zaplať za túto významnú podporu. https://zsmoyzespb.edupage.org/news/#896

Základná škola sv. Augustína ponúka pre žiakov 4. ročníka možnosť zapísať sa do piateho ročníka: Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Považskej Bystrici. Vo výučbe využívame prvky vysoko efektívneho učenia a rešpektujúcej komunikácie. Od piateho ročníka máme posilnené vyučovanie angličtiny.

Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú nielen obnovené priestory tried a nová telocvičňa, ale aj kaplnka, kde bývajú pravidelne sv. omše.

Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce. Bližšie informácie sú na stránke školy.

Na youtube: Duchovné zamyslenia pátra Šuppu z duchovej obnovy v našom kostole si môžete vypočuť zo záznamu na internete – na youtube s adresou farnosť Považská Bystrica. https://www.youtube.com/channel/UCKNHV4DsiS5ugehAuM_LJQg

Z našej Základnej školy sv. Augustína: https://zsmoyzespb.edupage.org/album/#

 Duchovná obnova našich birmovancov – tentokrát deviatakov ZŠ sv. Augustína: https://zsmoyzespb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery#gallery/335

Kalvária je obnovená, ďakujeme všetkým, ktorí pomohli. Pán Boh zaplať! Fotografie si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Ďalej si pozrite tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171019029#.Wetj5TXs4iw.facebook  Alebo tu: www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/12612-kalvária-v-novom-šate

Na facebooku nás nájdete: https://www.facebook.com/groups/255673861169632/  Názov: Farnosť PB-mesto

Pastoračné centrum Stred nájdete:   https://www.facebook.com/pastoracnecentrumstredpb   prípadne :   http://pastoracnecentrumstredpb.blogspot.sk/

Stránka našich miništrantov: minpb.webnode.sk

Farnosť sv. Rodiny – na SNP – Považská Bystrica: https://svrodiny.fara.sk/farske-oznamy/


5. pôstna nedeľa – 29. marec 2020

Sv. omše a všetky slávenia sú naďalej neverejné. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – denne 17:00, v nedeľu 8:45. Je to možné aj cez facebook televízie Považie. Informácie čerpajte z našej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského...

Prečítať celé


 Zdravíme Vás! Pochválený buď Ježiš Kristus!

Nachádzate sa na stránke farnosti Považská Bystrica – Mesto.

Radi Vás privítame v našom Farskom kostole Návštevy Panny Márie alebo vo filiálnom kostole v Milochove.

Sv. omše slávime aj v Nemocničnej kaplnke sv. Pátra Pia, v Cirkevnej škole sv.Augustína, v Penziónoch dôchodcov  a u Sestier Congregatio Jesu.

Časť mesta Rozkvet tvorí samostatnú farnosť sv. Heleny na Rozkvete. Na sídlisku SNP je nová farnosť Svätej rodiny s filiálkami Podmanín, Praznov  a Zemiansky Kvášov.

Na tejto našej internetovej stánke nájdete potrebné informácie: Rozpis sv. omší v oddelení “Sväté omše“, hodiny, v ktorých nás nájdete na farskom úrade: “Úradné hodiny“, kontakt na nemocničného duchovného v časti:  “Nemocnica“, aktuálne oznamy a zmeny nájdete v časti “Farské oznamy“.

Môžete nám napísať: email: pb@fara.sk, alebo telefonovať: 042 432 2691, prípadne zanechajte odkaz, zavoláme vám naspäť.

Pán Boh vás žehnaj!

Pavol Mazúch, dekan

Peter Nečeda, kaplán

Jozef Biely, kaplán