Nemocnica

Nemocničná duchovná služba

Tel.: 0944 273 902

  • ! volajte v priebehu dňa, nie večer ani v noci. Iba život ohrozujúce stavy volajte večer alebo v noci.
  • možnosť návštevy kňaza pri lôžku chorého
  • vysluhovanie sviatosti pomazania chorých
  • sväté omše pre pacientov a zamestnancov nemocnice

Sväté omše v nemocničnej kaplnke:

pondelok – nedeľa: 6.15 h.
nedeľa: 10.00 h.