Sväté omše

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota
Farský kostol
Návštevy Panny Márie
7:00

8:30TV

10:00deti

11:30

18:30

6:30
18:30
6:30
18:30
6:30
18:30
6:30
18:30
6:30
18:30
6:30
18:30*
Nemocnica –
kaplnka sv. Pátra Pia
6:15, 10:00 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15
Milochov –
kaplnka Ružencovej P. Márie
8:45 16:30Z
17:30L
Podmanín –
kaplnka sv. Jozefa Robotníka
9:30  17:30Z
18:30L
Praznov –
kostol Povýšenia sv. kríža
8:00
/podľa oznamov Sv.ro./
17:30Z
18:30L
Zemiansky Kvášov –
kostol sv. Juraja
8:00 – leto

/podľa oznamov Sv.ro./

Sidlisko SNP – škola 7:00  /z mesta/

11:00

podľa oznamov

FU Sv. rodiny na SNP

https://svrodiny.

fara.sk/farske-oznamy/

Lány
Zariadenie pre seniorov
16:00
/sob.več./
9:00
/1.pia/
Zakvášov
Domov dôchodcov
podľa oznamov

FU Sv. rodiny na SNP

https://svrodiny.

fara.sk/farske-oznamy/

Kaplnka sv. Augustína
Cirkevná základná škola
 8:00s 7:45d 7:45 m
Kaplnka
sestier Congregatio Jesu
18:00d
Lánska – Zar. pre seniorov
Domov dôchodcov
11:30 d

TV – vysiela TV Považie, aj tu: http://www.tvpovazie.sk/index.php/live-vysielanie
L – v letnom období
Z – v zimnom období

* – sobotná večerná omša s nedeľnou  platnosťou

m– kaplnka Moyzesova

s – prikázaný sviatok alebo vyhlásené v oznamoch

d , dohoda– podľa dohody, zmena nastáva cez prázdniny, treba sa riadiť podľa aktuálnych nedeľných pokynov

Poznámka: Sv. omše pri vysluhovaní pohrebov /vo farskom kostole v meste/  – v popoludňajších hodinách – podľa dohody

Sv. omše pri sobášoch /vo farskom kostole v meste/ – v sobotu popoludní – podľa dohody