Pohreby

Vzkriesenie Ježiša Krista dáva nádej každému z nás, že smrť nie je koncom, ale iba bránou do večnosti. Kresťanským pohrebom preukazujeme zosnulému svoju úctu a lásku, vo viere ho odovzdávame do Božích rúk.

Vybavovanie pohrebu sa koná na farskom úrade v úradných hodinách, alebo na čísle telefónu farského úradu 042 432 26 91 – prípadne treba zanechať odkaz.

Odporúčame ešte predtým – najprv kontakovať pohrebnú službu: Pohrebníctvo Pieta, Pavol Slamka – 0905 856 300, 0905 366 507, kde vám poskytnú všetky informácie.