Dekanát

Farnosti Považskobystrického dekanátu patria od 14. februára 2008 do Žilinskej diecézy.

Dekanát má 17 farností, v ktorých v súčasnosti pôsobí 23 kňazov v pastoračnej službe, 4 kňazi a 2 diakoni na odpočinku.

Dekan: Pavol Mazúch

Dištriktuálny sekretár: Pavol Klimek

Farnosti dekanátu Považská Bystrica: Považská Bystrica, Pov. Bystrica – Rozkvet, Pov. Bystrica – Sv. rodiny /SNP/, Prečín, Domaniža, Pružina, Podskalie, Slopná, Udiča, Dolná Mariková, Horná Mariková, Považské Podhradie, Jasenica, Papradno, Považská Teplá, Dolný Moštenec, Sverepec

 

Erb dekanátu

Erb Dekanátu Považská BysricaZlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy.
Ľalia je atribútom blahoslavenej Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol v Považskej Bystrici. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti.
Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

Autorom erbu je Mgr. Ing. Miroslav Glejtek.

 

Mapa dekanátu

Mapa dekanátu