Farské oznamy

11. cezročná nedeľa – 16. jún 2024

  1. V piatok bude sv.  Alojza, rehoľníka.
  2. Dnes – v nedeľu je v našom kostole po sv. omšiach zbierka na stavbu kostola Sv. rodiny na sídlisku SNP. P. Boh zaplať za vašu podporu!
  3. Základná škola sv. Augustína pozýva na Deň rodiny dnes o 15:00 v Katolíckom dome a v areáli školy.
  4. Hľadáme katechétov na vyučovanie náboženstva na našich základných školách, na plný alebo čiastočný úväzok. Prihláste sa na farskom úrade.
  5. Upratovanie farského kostola – Dedovec. P. Boh zaplať!
  6. Sviatosť manželstva:

Marek Gardian a Miroslava Harušincová z Pov. Bystrice

Samuel Ladecký a Sára Rybáriková z Pov. Bystrice


10. cezročná – 9. jún 2024

Vo štvrtok bude sv.  Antona Paduánskeho. Základná škola sv. Augustína pozýva na Deň rodiny budúcu nedeľu o 15:00 v Katolíckom dome a na školskom dvore sv. Augustína. V programe je okrem kultúrnej časti aj špajza sv. Augustína, guláš,...

Prečítať celé

9. cezročná nedeľa – 2. jún 2024

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní bude adorácia. V pondelok bude sv.  Karola Lwangu a spoločníkov, v stredu sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, v piatok slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho a v sobotu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V piatok bude prvý piatok....

Prečítať celé

Nedeľa Najsv. Trojice – 26. máj 2024

Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: ráno o 6:30 a o 8:00 – s účasťou ZŠ sv. Augustína, večer o 17:00 a o 18:30. V Milochove bude sv. omša už v stredu o 17:30. Slávnostná procesia oltárikov...

Prečítať celé

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 19. 5. 2024

V pondelok bude Turíčny pondelok a Panny Márie, Matky Cirkvi, vo štvrtok Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, a v nedeľu Najsv.  Trojice. Dnes je sv. príjímanie detí zo škôl sv. Augustína, Štvorky a Päťky o 11:00. Preto...

Prečítať celé

7. veľkonočná nedeľa – 12. máj 2024

V utorok bude sv. Mateja, apoštola a vo štvrtok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Budúca nedeľa bude Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Sv. omše budú tak ako obvykle bývajú každú nedeľu, iba sv. omša o 11:30...

Prečítať celé