Kontakt

Farský úrad

Adresa:

Rímskokatolícky farský úrad
Moyzesova 836/35
017 01 Považská Bystrica

V zastúpení: ThLic. Pavol Mazúch, dekan

Telefón:
042/432 26 91

E-mail: pb@fara.sk

Bankový účet farnosti:

SK16 0900 0000 0000 6366 0233
IČO 319 051 53      DIČ 2020693653
...........................................................................................................................
Stavba nového kostola Sv. rodiny na sídlisku SNP Považská Bystrica
Podporte stavbu kostola Sv. rodiny na sídlisku SNP:
Účet Sv. rodiny: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:  5133568807/0900
IBAN SK23 0900 0000 0051 3356 8807
Ďakujeme.
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Považská Bystrica – Sv. rodiny
SNP 1462/91
017 07 Považská Bystrica
IČO: 51 016 117
V zastúpení: ThLic. Pavol Mazúch, dekan
------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nemocničná duchovná služba

Telefón: 0944 273 902

! volajte v priebehu dňa, nie večer ani v noci. Iba život ohrozujúce stavy volajte večer alebo v noci.