Kontakt

Farský úrad

Adresa:

Rímskokatolícky farský úrad
Moyzesova 836/35
017 01 Považská Bystrica

V zastúpení: ThLic. Pavol Mazúch, dekan

Telefón:
042/432 26 91

E-mail: pb@fara.sk

Bankový účet farnosti:

SK16 0900 0000 0000 6366 0233
 
IČO 319 051 53      DIČ 2020693653

Nemocničná duchovná služba

Telefón: 0944 273 902

! volajte v priebehu dňa, nie večer ani v noci. Iba život ohrozujúce stavy volajte večer alebo v noci.