Fotogaléria

 FARSKÉ HODY 2021 Kostol Návštevy Panny Márie Považská Bystrica                                                                       80 . výročie konsekrácie zväčšeného a obnoveného chrámu 1941 – 2021.                                                               Nedel’a 12. september 2021

 

Fotografie z primičnej sv. omše Andreja Krekáča                 19. júna 2021 o 10:00 hod.

 

Farský deň, 9. septembra 2018

Pre viac obrázkov kliknite sem

 Slávnosť 1. sv. prijímania, 13. mája 2018

Pre viac obrázkov kliknite sem

Oslavy sv. Floriána začali sv. omšou

Pre viac obrázkov kliknite sem

Maľovanie interiéru nášho chrámu.

Pre viac obrázkov kliknite sem

Foto z duchovnej obnovy našich birmovancov, Priedhorie, november 2017.

Pobožnosť krížovej cesty na našej obnovenej Kalvárii 14.10.2017

Pre viac obrázkov kliknite sem

 

Základná škola svätého Augustína – otvorenie škol. roku 2017/2018

1. sv. prijímanie 14.5.2017

1. sv. prijímanie 15.5.2016

Pre viac obrázkov kliknite sem

 

1. sv. prijímanie 8.5.2016

Pre viac obrázkov kliknite sem

 

Radosť pred kostolom

Kalvária –  kaplnka Márie Magdalény 2015

Pastoračné centrum

Poďakovanie za úrodu 27.9.2015 Podmanín

Poďakovanie za úrodu 27.9.2015 Milochov

1. sv. prijímanie 31. mája 2015

Pre viac obrázkov kliknite sem

1. sv. prijímanie 24. máj 2015

Pre viac obrázkov kliknite sem

1. sv. prijímanie 17. mája 2015

Sv. omša na sídlisku SNP, máj 2015

Birmovka 2015

Kánonická vizitácia 2014

Oprava Kalvárie 2014

Naše Kostoly

 

Obnova Kalvárie – kaplnka sv. Márie Magdalény

 

Prvé sväté prijímanie