Sväté omše

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota
Farský kostol
Návštevy Panny Márie
7:00

8:45TV

10:00deti

11:15mládež

17:30

6:30
18:30
6:30
18:30
6:30
18:30
6:30
18:30
6:301
18:30
6:30
18:30*
Nemocnica –
kaplnka sv. Pátra Pia
10:00 15:30 15:30 15:30 15:30
Milochov –
kaplnka Ružencovej P. Márie
11:00 17:30Z
18:30L
Podmanín –
kaplnka sv. Jozefa Robotníka
9:30 17:30Z
18:30L
Praznov –
kostol Povýšenia sv. kríža
8:00 17:30Z
18:30L
Zemiansky Kvášov –
kostol sv. Juraja
8:00
Sidlisko SNP – škola  

16:00d
kaž.2.sob.več.

Lány
Zariadenie pre seniorov
16:00d
/sob.več./
9:00
/1.pia/
Zakvášov
Domov dôchodcov
15:00
kaž.2.sob.več.
Kaplnka sv. Augustína
Cirkevná základná škola
7:45d
Kaplnka
sestier Congregatio Jesu
18:00d
Lánska – Zar. pre seniorov
Domov dôchodcov
11:30

TV – vysiela TV Považie, aj tu: http://www.tvpovazie.sk/index.php/live-vysielanie
L – v letnom období
Z – v zimnom období
* – sobotná večerná omša s nedeľnou platnosťou
1 – na prvý piatok v mesiaci o 6:00
d – podľa dohody