Farské oznamy

Kvetná nedeľa – 25. 3. 2018

 1. Krížová cesta cez mesto bude dnes o 15:00 pred farským kostolom k sv. Helene na Rozkvete.
 2. V letnom čase budú už bývať večerné sv. omše o 18:30, v nedeľu o 17:30.
 3. Veľké upratovanie kostola bude zajtra vo farskom kostole. Po maľovaní treba veľa poupratovať a vystrieť koberce. Príďte, prosíme, čím viacerí. Čistenie reťazí lustrov a svietidiel, aj vo výške z lešenia, preto ochotní muži sú vítaní. Upratovať sa bude v pondelok ráno po sv. omši, celé dopoludnie. Po dohovore aj popoludní.
 4. Ak ešte niekto nebol na spovedi, možnosť bude v utorok pred sv. omšou – ráno o 6.00 alebo v utorok večer od 17:00 do 19:00. V stredu pred sv. omšami spovedáme už len tých, ktorí nemohli skôr. V pondelok sa nespovedá.
 5. Pozývame čím viacerých na veľkonočné bohoslužby, ktoré budú takto:

*** Na Zelený štvrtok bude sv. omša večer o 18.30 hodine v Meste, aj v Milochove.                                               

*** Na Veľký piatok bude bohoslužba o 17. hodine vo farskom kostole. Ale okrem toho na Veľký piatok bude aj bohoslužba pre deti a rodičov – už o 15. hodine – v Meste, aby mali možnosť prísť rodiny a mládež a mali dostatok miesta. Dospelým ale odporúčame prísť o 17. hodine, lebo vtedy je viac miesta. Nebude to dlhé. Nechajte miesto deťom o 15. hodine a nesadajte si vtedy dospelí dopredu.  Aj v Milochove bude o 17. hodine.                                                                                       Pri Božom hrobe v Meste bude celonočná poklona z Veľkého piatku na Bielu sobotu.

 • Poklona pri Božom hrobe bude počas celej Bielej soboty, je možné prísť v priebehu dňa. Rozpis je na výveske. Odporúčame, aby zostalo čím viac času na tichú modlitbu.

*** Na Bielu sobotu bude bohoslužba iba v Meste, a to až o 19.15, pretože má byť po západe slnka..Treba si priniesť sviece.

 • Tieto oznamy nájdete aj na kostolnej výveske, na internetovej stránke a vo farskom infe.
 • Bude dosť miesta, pretože bohoslužby sú už aj na SNP, preto môžu prísť spokojne aj ďalší, ktorí nechodili do kostola.
 1. Výročná ofera bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 2. Krížová cesta bude na Veľký piatok ráno o 9:00, a to na Kalvárii. V rovnakom čase bude krížová cesta aj v meste, pre tých, ktorí už nemôžu vyjsť na kopec, alebo ako alternatíva. Na Bielu sobotu ráno budú ranné chvály o 9:00.
 3. Po spovedi chodievajme na prijímanie aj dlhší čas, počas celých sviatkov. V prípade všedných hriechov poprosme Pána o odpustenie úprimnou ľútosťou
 4. Náš farský časopis – Farské info si môžete prevziať zadarmo alebo za dobrovoľný príspevok vzadu pri východe z kostola. Nájdete v ňom rozpis bohoslužieb a aktuálne informácie. Vvezmite aj viac kusov a ponúknite ľuďom, aby mali informácie a prišli do kostola.
 5. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú s prípravou sviatkov v kostole – a tiež tým, ktorí prispievajú na kvety do Božieho hrobu.
 6. Bielu stužku na podporu kultúry života si môžete prevziať vzadu v kostole.
 7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Krúpa z Veľkého Rovného a Patrícia Harazimová z Považskej Bystrice – Hliny,        Martin Panák a Vanda Hájková z Bratislavy.

5. pôstna nedeľa – 18. 3. 2018

Krížová cesta je v piatok o 17:00 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45. V kostole sa ešte dokončuje maľovanie. omše budú už v riadnom čase ráno i večer. Poupratovať treba prísť vo štvrtok o 16:00. Slávnosť sv. Jozefa...

Prečítať celé

4. pôstna nedeľa – 11. 3. 2018

Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45. V kostole sa maľuje. Preto nebudú večerné sv. omše večer – v pondelok až štvrtok. Bude iba v piatok večer. Ranné sv. omše budú...

Prečítať celé

3. pôstna nedeľa – 4. 3. 2018

Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45. Mládež a deti chodievajú v piatok na krížovú cestu a zbierajú nálepky.  V pondelok až štvrtok bude sv. omša ráno 0 6:30.  Večer bude...

Prečítať celé

2. pôstna nedeľa – 25. 2. 2018

Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať aj v našich kostoloch. Sväté pomazanie by mali prijať raz do roka všetci starší nad 62 rokov. Mladší...

Prečítať celé

1. pôstna nedeľa – 18. 2. 2018

Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať! Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45. Deťom a mládeži ponúkame na pôstne obdobie doplňovačky a nálepky, ktoré dostávajú každý piatok na...

Prečítať celé