Farské oznamy

32. cezročná nedeľa – 10. november 2019

  1. V pondelok bude Martina, biskupa a v utorok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
  2. Základná škola sv. Augustína a rada rodičov pozýva na Katarínsku zábavu rodičov aj s deťmi, ktorá bude 23. novembra v Katolíckom dome. Informácie sú na stránke školy a na plagáte.
  3. Pripomíname, že do konca budúceho týždňa môžete ešte podať projekt pre rozvoj farnosti o podporu až 500 € v rámci diecéznej projektovej súťaže. Informácie sú na letáčikoch a na stránke Žilinskej diecézy.
  4. V stredu 20. 11. pôjde autobus na evanjelizačné turné Godzone do Žiliny spred Pastoračného centra o 17:00, prihlasuje sa v sakristii alebo na webe, dobrovoľný príspevok 2 €.
  5. V Milochove bude sv. omša v nedeľu o 11.00, v stredu nebude.
  6. Duchovná obnova rozVedení k Bohu, ktorí žijú po rozvode sami, bude 13. – 15. decembra v Rodinkove, aj s deťmi. Prihlasuje sa cez internet.
  7. Upratovanie kostola: Lány, 2. skupina a ul. Nábrežná.
  8. Sviatosť manželstva:

Stanislav Kallo a Klaudia Jurkechová, SNP /14:00 s om./

Jozef Hájek z Milochova a Eva Šadláková z Jelšového.


31. cezročná nedeľa – 3. november 2019

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude popoludní do večernej sv. omše. Prvonedeľná zbierka je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať! V týchto dňoch môžeme denne získať pre zomrelých plnomocné odpustky. Okrem modlitby na...

Prečítať celé

1. veľkonočná nedeľa – 21. apríl 2019

Zajtra, na veľkonočný pondelok, budú sv. omše tak ako v nedeľu. Veľkonočná oktáva prebieha po celý týždeň. Výročná ofera je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť! Po spovedi chodievajme na prijímanie...

Prečítať celé

Kvetná nedeľa – 14. apríl 2019

Krížová cesta cez mesto bude dnes o 15:00 pred farským kostolom k sv. Helene na Rozkvete. Birmovanci prídu pred kostol o 15:00. Veľké upratovanie kostola bude zajtra vo farskom kostole. Príďte, prosíme, čím viacerí. Upratovať sa bude...

Prečítať celé

5. pôstna nedeľa – 7. apríl 2019

Dnes je zbierka na prenasledovaných kresťanov. V letnom čase bývajú večerné sv. omše o 18:30, v nedeľu o 17:30. V Milochove v stredu o 17:30. Zápis žiakov do 1. ročníka na Základnú školu sv. Augustína bude už v tomto týždni. Naša cirkevná...

Prečítať celé

4. pôstna nedeľa – 31. marec 2019

Krížová cesta bude dnes o 15:00 vo farskom kostole. Začne sa korunkou Božieho milosrdenstva a po nej bude záverečné slovo duchovnej obnovy Láska zachraňuje človeka a adorácia. V letnom čase budú už bývať večerné sv. omše o 18:30, v nedeľu...

Prečítať celé