Farské oznamy

5. veľkonočná nedeľa – 2. máj 2021

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní je adorácia do večernej sv. omše.
 2. V pondelok bude Filipa a Jakuba, apoštolov a v utorok sv. Floriána.
 3. V piatok bude prvý piatok. Spoveď bude takto:
 • po celý týždeň ráno i večer – pol hodiny pred sv. omšou, aj počas nej
 • vo štvrtok popoludní od 16.00
 • v piatok popoludní už od 14.00
 • v Milochove v stredu od 16:00 a sv. omša o 17:30.
 1. omše v našom farskom kostole:
 • Pondelok až sobota: 6:30 a 17:30
 • Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00+10:45,  11:30,  17:30
 1. Verejné slávenie sv. omší prebieha pri dodržaní pandemických opatrení, 15 m2 na osobu. Náš kostol je veľký a priestranný, a máme viacero sv. omší /8 nedeľných/. Nie je potrebný test, ale zachovajme rozostupy. Deti do 10 rokov sa do rozlohy nepočítajú.
 2. ruženec a májovú pobožnosť sa modlievame pred večernou sv. omšou a spájame sa so sv. otcom Františkom v tejto modlitbe za odvrátenie pandémie.
 3. Birmovanci starší budú mať v sobotu o 9:00 v kostole sv. omšu s náukou k birmovke.
 4. Upratovanie kostola: Jelšové. Pán Boh zaplať!

 


4. veľkonočná nedeľa – 25. apríl 2021

Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Zbierka na seminár je dnes vzadu do označenej pokladničky pri východe z kostola. P. Boh zaplať! Verejné slávenie sv. omší prebieha pri dodržaní pandemických opatrení, 15 m2 na osobu. Do...

Prečítať celé

3. veľkonočná nedeľa – 18. apríl 2021

Od zajtra sa obnovuje verejné slávenie sv. omší pri dodržaní pandemických opatrení, 15 m2 na osobu. Do nášho kostola sa však zmestíme, pretože je veľký a priestranný a budeme mať viacero sv. omší /8 nedeľných/. Nie...

Prečítať celé

2. veľkonočná nedeľa – 11. apríl 2021

Kostol bude otvorený – dnes – celý deň do 20:00 – na osobnú modlitbu. Dnes – v nedeľu Božieho milosrdenstva – budú napoludnie zvoniť zvony desať minút ako pozvanie k modlitbe za všetky obete pandémie, ktorí podľahli...

Prečítať celé

1. veľkonočná nedeľa – 4. apríl 2021

Kostol bude otvorený – dnes – celý deň do 20:00 – individuálne je možné prichádzať na osobnú modlitbu. Zachovajte, prosíme, pandemické zásady hygieny R – O – R. Zajtra na Veľkonočný pondelok bude sv. omša...

Prečítať celé

Kvetná nedeľa – 28. marec 2021

Aktualizované: Dnes, na Bielu sobotu – 3. 4. – je možné navštíviť Boží hrob v kostole 8:00 – 19:00  individuálne /ako rodina/ pri zachovaní pandemických pravidiel R-O-R. Začíname slávenie Veľkej noci. omše budú neverejné, vysielané televíziou...

Prečítať celé