Farské oznamy

4. cezročná nedeľa – 29. január 2023

  1. V utorok bude sv. Jána Bosca, vo štvrtok budú Hromnice – Obetovanie Pána, s požehnaním hromničných sviečok, v piatok bude sv. Blažeja –  s požehnaním hrdla a v piatok bude aj prvý piatok. Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci a bude prvonedeľná ofera.
  2. Spoveď k prvému piatku bude ako obvykle – ráno a večer pred sv. omšami a počas nich. Okrem toho vo štvrtok už od 16. hodiny a v piatok už od 14. hodiny až do večernej sv. omše. V Milochove bude spoveď v stredu od 15.00 a  o 16:30 sv. omša
  3. Birmovka bude v našej farnosti v nedeľu 30. apríla.
  4. Prvé sv. prijímanie detí bude takto: V nedeľu 14. mája pre ZŠ sv. Augustína, ZŠ Štvorka a ZŠ Päťka. A v nedeľu 21. mája pre ZŠ Jednotka a Trojka.
  5. Preto prosíme rodičov birmovancov – stredoškolákov, ktorí teraz pôjdu na birmovku, aby prišli na stretnutie rodičov aj so svojím birmovancom v nedeľu o týždeň do kostola o 11.30 – na sv. omšou a po nej dostanú potrebné informácie.
  6. Upratovanie kostola: Dedovec. P. Boh zaplať!
  7. Krsty budú budúci víkend.

 


3. cezročná nedeľa – 22. január 2023

V utorok bude sv.  Františka Saleského, v stredu Obrátenie sv. Pavla, vo štvrtok sv. Timoteja a Títa a v sobotu sv. Tomáša Akvinského. Pozývame vás na Fašiangový ples v našej farnosti, ktorý bude v Katolíckom dome v sobotu o dva týždne, februára. Zatiaľ je ešte...

Prečítať celé

2. nedeľa cez rok – 15. január 2023

V utorok bude sv. Antona, opáta a v sobotu sv. Agnesy, panny a mučenice. Adorácia bude opäť bývať v stredu dopoludnia od 10:00 do 12:00 s možnosťou sv. spovede. Birmovanci budú mať stretnutie v piatok v kostole: Obidva ročníky birmovancov: deviataci aj stredoškoláci...

Prečítať celé

Nedeľa Krstu Krista Pána – 8. január 2023

Končí sa liturgické vianočné obdobie. Betlehem a stromčeky môžu zostať do Hromníc. Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre na štúdium teológie na Rímskokatolíckej...

Prečítať celé

Nedeľa Bohorodičky P. Márie – 1. január 2023

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude od poludnia do večernej sv. omše o 17.30. Dnes je výročná ofera. Pán Boh zaplať! V piatok bude prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Sv. omše budú...

Prečítať celé

Nedeľa Narodenia Pána – 25. december 2022

Jasličková slávnosť, ktorú pripravili pre vás naše deti, bude dnes v deň Vianoc – o 15.30 hodine, a to Katolíckom dome. Srdečne pozývame všetkých. * Zajtra v pondelok bude – Štefana, teda 2. sviatok vianočný....

Prečítať celé