Farské oznamy

6. veľkonočná nedeľa – 21. 5. 2017

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Prvé sv. prijímanie bude o týždeň na sv. omši o 11. 15. Pôjdu školy Jednotka a Sedmička. Ostatné nedeľné sv. omše budú v riadnom čase.
2. Nácvik 1. sv. prijímania bude vo štvrtok a v piatok pri večernej sv. omši o 18.30 a po nej. Nech príde každé dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča do Pastoračného centra vo štvrtok o 18:00.
3. Sv. spoveď bude v sobotu od 9.00 do 10.00. Na spoveď nech určite prídu aj rodičia a súrodenci dieťaťa, krstní rodičia, starí rodičia, aby mohli v nedeľu ísť tiež s dieťaťom na sv. prijímanie. Aj ktokoľvek iný môže využiť možnosť spovede a prítomnosť mnohých kňazov v sobotu od 9.00 do 10.00.
4. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok. Sv. omše budú takto:
Vo štvrtok ráno o 6:30 a o 8:00, večer o 17:00 a o 18:30. V Milochove už v stredu o 18:30, v Praznove vo štvrok o 17:00 a v Podmaníne vo štvrtok o 18:30.

5. Neparkujte, prosím, autá pri pravej strane kostola. Využite parkovanie zadarmo na priľahlých parkoviskách.
6. Modlitby chvál budú v Katolíckom dome v piatok po večernej sv. omši.
7. Upratovanie kostola: Stred a Hliníky.
8. Ďakujeme bohuznámym za dary na farský kostol a kaplnku v Milochove.
9. Sviatosť manželstva:
Marian Kmecík z Rozkvetu a Lenka Smetanová z Dedovca /16:00/
Tomáš Janáček a Lenka Maková z Telníc u Brna, Česká republika,
Jozef Kostelanský z Podmanína a Martina Vachalíková z Rozkvetu,
Michal Turičík a Monika Ďurajová, Zakvášov
Peter Bachleda z Popradu a Gabriela Kalmová z Podvažia
Juraj Šikulínec a Lenka Libová z Vyšnej Šebastovej


5. veľkonočná nedeľa – 14. 5. 2017

Prvé sv. prijímanie bude o týždeň na sv. omši o 11. 15. Ostatné nedeľné sv. omše budú v riadnom čase. Nácvik 1. sv. prijímania bude vo štvrtok a v piatok pri večernej sv. omši o 18.30 a po nej....

Prečítať celé

4. veľkonočná nedeľa – 7. 5. 2017

Dnes je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať! Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. Adorácia bude počas celého popoludnia. V máji sa modlievame májovú pobožnosť po ruženci pred večernou sv. omšou. Budúcu nedeľu bude prvé sv....

Prečítať celé

3. veľkonočná nedeľa – 30. 4. 2017

1. Dnes je birmovka o 11. hodine. Ostatné nedeľné sv. omše zostávajú nezmenené. Budúca nedeľa bude nedeľou Dobrého Pastiera. Zbierka na kňazský seminár bude po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. Modlime sa za duchovné...

Prečítať celé

2. veľkonočná nedeľa – 23. 4. 2017

Budúcu nedeľu bude birmovka o 11. hodine. Ostatné nedeľné sv. omše nebudú zmenené, aj detská sv. omša bude rovnako o 10:00, ale bude krátka. Nech teda nikto nemusí pre birmovku vynechať sv. omšu a nech majú dosť miesta...

Prečítať celé

1. veľkonočná nedeľa – 16. 4. 2017

Zajtra bude veľkonočný pondelok, sv. omše budú tak ako v nedeľu. Po celý týždeň prebieha veľkonočná oktáva, radosť a oslava Zmŕtvychvstalého Krista. Výročná ofera je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať! Po spovedi chodievajme na...

Prečítať celé