Farské oznamy

Nedeľa Ducha Svätého – 31. máj 2020

 1. Zajtra je svätodušný pondelok a Panny Márie, Matky Cirkvi. Vo štvrtok bude nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza a budúca nedeľa Najsvätejšej Trojice.
 2. Sv. omše už bývajú verejné v kostole, miesta je dosť, máme veľký kostol. Môžeme sedieť na označených miestach, alebo aj spolu, ak sme z jednej domácnosti.
 3. Sv. omše bývajú v pracovné dni týždňa denne, aj v sobotu, ráno i večer o pol siedmej.
 4. V nedeľu bývajú sv. omše: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, večer 18:30 a Milochov 9:00. /Pozor na 15 minútový posun – o 8:30 a 11:30 a tiež na to, že večerná je o 18:30./
 5. Pozývame všetkých na sv. spoveď. V piatok bude prvý piatok. Pripravili sme pre vás možnosť vyspovedať sa. Spovedáme po celý týždeň ráno od 6. hodiny a večer od 18. hodiny, aj cez sv. omšu a po nej, ak bude treba. Príďte na spoveď všetci, ktorí ste nemohli pre pandémiu. Máme zabezpečené nepriedušne oddelené spovedelnice a fóliové steny na kľakátkach. Podľa možnosti sa bude spovedať aj vonku na lavičkách. Treba mať rúška a dodržať rozostupy. Prídu pomôcť aj niektorí  ďalší kňazi, preto odporúčame prísť hlavne vo štvrtok od 16:00v piatok od 14:00 až do večernej sv. omše. Seniorom odporúčame ráno o 6:00, ktorýkoľvek deň, ale hlavne v utorok, kedy bude k dispozícii viac kňazov. Povzbudzujeme k spovedi, aby sme tak naplnili svoj záväzok dokonalej ľútosti, že sa vyspovedáme, keď to bude možné. Veriacim z dekanátu odporúčame, aby sa spovedali vo svojich farnostiach. Milochov – streda od 16:00.
 6. Na prvý piatok bude sv. omša ráno až o 6:30.
 7. Starých a chorých domov prídeme vyspovedať, ak je to pre nich možné. Prihlásiť sa treba telefonicky odkazom, alebo emailom. Dohodneme s každým čas návštevy telefonicky. Ak sa ešte necítia bezpečne, prídeme neskôr na jeseň.
 8. Birmovka bude v našej farnosti v náhradnom
 9. termíne – 26. júna. Je to piatok a bude v podvečerných hodinách, pravdepodobne o 17:00.  Rodičia príďte s birmovancom na sv. omšu budúcu nedeľu o 11:30, kde sa pomodlíme za nich a dostanete bližšie informácie.
 10. Dekanátna púť v Rajeckej Lesnej začína v túto sobotu o 17:00. Ide sa iba individuálne.
 11. Farský letný tábor pre deti bude 22. – 27. augusta. Bližšie informácie budúcu nedeľu.
 12. Upratovanie kostola: Hliníky a Mošteníkova. Pán Boh zaplať!
 13. Budúci víkend budú
 14. Nálepky deťom dáme na budúcu nedeľu o 10:00, a to všetky, ktoré zameškali pre pandémiu, ak boli na sv. omši doma cez televíziu.
 15. Zostali sme bez financií, preto vás prosíme o príspevok. Uplynulé tri mesiace sme nemali žiadne príjmy, okrem tých, ktorí nám poslali priamo na účet, ktorým vrúcne ďakujeme. Ale to bolo iba niekoľko jednotlivcov. Tiež neboli žiadne ofery a zbierky. Preto vás prosíme o dodatočné prispenie v zbierke, ktorá bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach – bude to prvá nedeľa v mesiaci júni. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a pochopenie.

7. veľkonočná nedeľa – 24. máj 2020

V utorok bude Filipa Neriho, budúca nedeľa bude slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Sv. omše už bývajú verejné v kostole, miesta je dosť, máme veľký kostol. Môžeme sedieť na označených miestach, alebo aj spolu, ak sme...

Prečítať celé

6. veľkonočná nedeľa – 17. máj 2020

Sv. omše už môžu byť verejné v kostole, preto smelo príďte, miesta sú označené a miesta je dosť, máme veľký kostol. Sv. omše budú v pracovné dni týždňa, aj v sobotu, budú ráno i večer o pol siedmej. V nedeľu budú...

Prečítať celé

5. veľkonočná nedeľa – 10. máj 2020

Sv. omše už môžu byť verejné v kostole, preto smelo príďte, miesta sú označené a miesta je dosť, máme veľký kostol. Dodržujme rozostupy, ale z jednej domácnosti môžete byť spolu. Obsadzujte aj miesta vpredu. Sv. omše...

Prečítať celé

4. veľkonočná nedeľa – 3. máj 2020

Prísne pandemické obmedzenia zatiaľ zostávajú v platnosti. Ak by sa zmiernili, dáme vám to ihneď vedieť prostredníctvom našej farskej internetovej stránky a v televízii Považie. Sv. omše budú zatiaľ naďalej neverejné – odporúčame duchovné sv....

Prečítať celé

3. veľkonočná nedeľa – 26. apríl 2020

V stredu bude spomienka Kataríny Sienskej, spolupatrónky Európy,  v piatok bude 1. máj –  sv. Jozefa, robotníka, a  prvý piatok. Sv. omše budú naďalej neverejné – odporúčame duchovné sv. prijímanie a zmierenie s Bohom formou dokonalej ľútosti. Naživo...

Prečítať celé