Farské oznamy

1. pôstna nedeľa – 21. február 2021

 1. Zatiaľ sa nič nemení v obmedzeniach pre kostoly: v pandémii nie sú slávené verejné sv. omše ani spovedanie, obmedzená je kancelária farského úradu, v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom.
 2. Birmovanci, aj keď nemôžu prísť do kostola, nech nezabudnú na živú účasť na sv. omši cez vysielanie a učia a otázky na našej farskej stránke.
 3. Prvoprijímajúce deti, nech sa pozorne zapájajú do sv. omše cez vysielanie a nech sa pripravujú na 1. sv. prijímanie podľa pokynov katechétky v škole, či už prezenčne alebo dištnančne.
 4. Cez toto pôstne obdobie vám všetkým odporúčame častejšie sa zúčastňovať na sv. omši cez jej vysielanie a často sa modlievať krížovú cestu. Ponúkame niekoľko linkov, na ktorých nájdete modlitby a pobožnosti:
 1. Ďakujeme vopred za podporu našej mládeže formou 2%. Údaje sú aj na internetovej stránke sv. Augustína. Pán Boh zaplať!
 2. Diecézna charita v čase zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu počas pôstu pre ľudí v núdzi niektorou z ponúkaných foriem, či priamo na účet, poštovou poukážkou, prostredníctvom QR kódu, cez stránku charitaza.sk Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku a prinášať nádej aj v týchto náročných časoch.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu.
 • Prenosy sú aj cez facebook televízie Považie. Kto nemá v ponuke káblového operátora, prípadne satelitnú platformu TV Považie, môže sledovať sv. omše aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. facebook.com/tvpovazie Ideálne je, ak divák dá Like stránke, prípadne označí jej sledovanie a bude automaticky upozornený na LIVE vysielanie. Kto nemá facebookový profil, môže sledovať vysielanie aj bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového prehliadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/.
 • Aktuálne informácie čerpajte z našej farskej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
 • Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecézeOd polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava.

  Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie. Môžete si vybrať z nasledovných škôl:

  Gymnáziá:

  • Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina (Na závaží)
  • Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

  Stredné odborné školy:

  • Stredná zdravotnícka škola, Čadca
  • SOŠ pedagogická, Čadca
  • SOŠ informačných technológií, Nová Dubnica
  • SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina

  Žiakom so špeciálnymi potrebami poskytuje výchovu a vzdelávanie Praktická škola sv. Jozefa v Turzovke.

  Záujemcovia získajú prehľad o katolíckych školách v Žilinskej diecéze, ich študijných odboroch a kontakty priamo na tieto školy na www.dsuza.sk. Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.


6. cezročná nedeľa – 14. február 2021 – pred Popolcovou stredou

Zatiaľ sa nič nemení v obmedzeniach pre kostoly: Na základe protipandemických opatrení: nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie, nebude otvorená kancelária farského úradu, v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. V stredu bude...

Prečítať celé

5. cezročná nedeľa – 7. február 2021

  Zatiaľ sa nič nemení v obmedzeniach pre kostoly: Na základe protipandemických opatrení: nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie nebude otvorená kancelária farského úradu v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. V stredu...

Prečítať celé

4. cezročná nedeľa – 31. január 2021

Na základe protipandemických opatrení: nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie nebude otvorená kancelária farského úradu v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. V utorok bude Obetovanie Pána – Hromnice, sv. omša...

Prečítať celé

3. cezročná nedeľa – 24. január 2021

Na základe protipandemických opatrení: nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie nebude otvorená kancelária farského úradu v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. V pondelok bude Obrátenie sv. Pavla, v utorok Timoteja a Títa a vo...

Prečítať celé

2. cezročná nedeľa – 17. január 2021

Na základe protipandemických opatrení: nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie nebude otvorená kancelária farského úradu v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. Krsty sa budú udeľovať 23. a 24. januára. Ďakujeme všetkým,...

Prečítať celé