Farské oznamy

2. cezročná nedeľa – 20. január 2019

  1. Pondelok – Agnesy, panny a mučenice, vo štvrtok – sv. Františka Saleského, v piatok Obrátenie sv. Pavla a v sobotu sv. Timoteja a Títa.
  2. Fašiangový ples našej farnosti, na ktorý vás pozývame v spolupráci so školou sv. Augustína, bude v Katolíckom dome v sobotu 16. februára. Vstupenky sú k dispozícii na sekretariáte školy denne do 15:00.
  3. Birmovanci – starší/stredoškoláci/ – budú mať náuku v piatok večer – v kostole o 17:30 a po sv. omši v Katolíckom dome. A mladší birmovanci /deviataci/ budú mať náuku už vo štvrtok večer – v kostole o 17:30 a po sv. omši v Katolíckom dome.
  4. Termín birmovky: nedeľa 12. mája. Termíny prvého sv. prijímania: Pre školy Trojka, Päťka a sv. Augustína – nedeľa 26. mája, pre školy Jednotka a Štvorka – 2. júna 2019.
  5. Zomrel kňaz nášho dekanátu – kanonik Cyril Šujak z Dolnej Marikovej vo veku nedožitých 100 rokov, ktorý bol kedysi kaplánom aj v Považskej Bystrici v rokoch 1957-59. Potom bol dlhoročným farárom v Kolároviciach až do svojho veku 82 rokov. Nakoniec bol na odpočinku v rodisku v Marikovej. Odporúčame ho do modlitieb. Pohreb so sv. omšou bude viesť nitriansky p. biskup Viliam Judák v kostole v Dolnej Marikovej v stredu o 14:00. V Milochove nebude v stredu sv. omša.
  6. Mladí muži, ktorí cítia kňazské povolanie, môžu sa uchádzať o štúdium teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Nitre – a prihlásiť sa na farskom úrade do konca januára.
  7. Duchovná obnova „rozVEDENÍ k BOHU“ – pre rozvedených, ktorí žijú sami, bude v Chrenovci 15.- 17. marca. Prihlasovanie je na internete pátrov saletínov.
  8. Krsty budú budúci víkend.
  9. Upratovanie farského kostola – Jelšové. Pán Boh zaplať!

Nedeľa Krstu Krista Pána – 13. január 2019

Končí sa liturgické vianočné obdobie. Betlehem a výzdoba môže zostať do Hromníc a dovtedy sa môžu spievať vianočné piesne po sv. omši. Vo štvrtok bude Antona, opáta. Každú stredu dopoludnia bude bývať adorácia s možnosťou sv. spovede od...

Prečítať celé

2. nedeľa po Narodení Pána – Zjavenie Pána – 6. január 2019

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude celé popoludnie do večernej sv. omše. Dnes budeme požehnávať domy a byty od 14:00. Budúca nedeľa bude slávnosťou Krstu Krista Pána. Birmovanci starší majú náuku v piatok na večernej...

Prečítať celé

Nedeľa Sv. rodiny – 30. december 2018

Zajtra bude Silvestra, posledný deň v roku. Večerná sv. omša bude už o 17:00 s pobožnosťou na konci roka. V Milochove bude pobožnosť zajtra večer o 17:00. V stredu nebude. Pred polnocou bude adorácia vo farskom kostole od 23....

Prečítať celé

4. adventná nedeľa – 23. december 2018

Zajtra bude Štedrý deň. Ráno bude sv. omša o 6:30. Polnočná omša bude o 24:00 v Považskej Bystrici aj v Milochove. Na slávnosť Narodenia Pána – na Vianoce – budú sv. omše tak ako v nedeľu. Pastierska...

Prečítať celé

32. nedeľa cez rok – 6. 11. 2016

V zimnom čase bývajú večerné sv. omše o 17:30. V stredu bude výročie posvätenia Lateránskej baziliky, vo štvrtok Leva Veľkého, pápeža, v piatok sv. Martina z Tours a v sobotu sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Združenie kresťanských seniorov pozýva všetkých...

Prečítať celé