Farské oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 20. máj 2018

  1. Zajtra je svätodušný pondelok, omše budú ráno o 6:30 a večer o 18:30. Zároveň je to aj spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Vo štvrtok bude nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza s v sobotu sv. Filipa Neriho, kňaza.
  2. Video z 1. sv. prijímania si môžete vyzdvihnúť po detskej sv. omši v nedeľu o týždeň.
  3. Upratovanie kostola: Jelšové.
  4. Sviatosť manželstva:

Peter Benko, ul. Krížna a Mária Hradňanská, Horný Milochov, /14:15/

Martin Kozák, Pribinova ul.  a Simona Rolíková z Rozkvetu,  /15:00/

Peter Géze z Bratislavy a Zuznana Valková, Hliny /16:00 s om./

Matej Smatana z Rozkvetu a Petra Kočnerová, Lánska,

Ľuboš Pluskota a Alexandra Furdzová z Rozkvetu,

František Ďurnek, SNP a Ivana Juršová zo Stredu


7. veľkonočná nedeľa – 13. máj 2018

V pondelok bude Mateja, apoštola, v stredu sv. Jána Nepomuckého a budúcu nedeľu bude Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Májové pobožnosti bývajú recitované alebo spievané 10 minút pred sv. omšou. Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu – na sv....

Prečítať celé

6. veľkonočná nedeľa – 6. máj 2018

Dnes je prvá nedeľa mesiaca mája. Adorácia bude celé popoludnie. Zbierka na potreby nášho kostola je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok. Sv. omše budú takto:...

Prečítať celé

 5. veľkonočná nedeľa – 29. 4. 2018

V utorok bude 1. máj – Jozefa, robotníka, v stredu sv. Atanáza, vo štvrtok sv. Filipa a Jakuba a v piatok prvý piatok májový. Spovedať pred prvým piatkom sa bude od stredy, keďže v utorok je prvý máj. V pondelok a utorok...

Prečítať celé

4. veľkonočná nedeľa – 22. 4. 2018

Dnes je birmovka v našom farskom kostole o 11. 15. Ostatné sv. omše sú bez zmeny. Ďakujeme za pomoc v príprave birmovancov a modlitby za nich. Zbierka na seminár je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. V pondelok...

Prečítať celé

3. veľkonočná nedeľa – 15. 4. 2018

Naša Základná škola sv. Augustína pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý bude už v tomto týždni – v stredu a vo štvrtok – 18. a 19. apríla – od 14. hodiny.  Odporúčame túto školu, pretože odovzdáva nielen vzdelanie,...

Prečítať celé