Farské oznamy

2. adventná – 8. december 2019

  1. V pondelok bude sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ale nie je prikázaný, lebo je preložený. Sv. omše budú v pondelok ráno o 6:30, večer o 17:30 a okrem toho ešte ráno o 8:00 za účasti žiakov a učiteľov Zákl. školy sv. Augustína.
  2. V piatok bude Lucie a v sobotu sv. Jána z Kríža.
  3. V piatok k nám zavíta známy kňaz Marián Gavenda. Bude sláviť večernú sv. omšu – v piatok o 17:30. Počas nej a po nej povedie duchovnú obnovu na tému: Obnova zo slova. Všetci ste pozvaní. Birmovanci to majú ako súčasť náuky k birmovke.
  4. Nové modlitebné knižkyktoré včera dostali prvoprijímajúce deti, sú posvätené a je potrebné, aby ich nosievali do kostola a zapájali sa do sv. omše. Birmovanci dostanú knižky v piatok večer.  
  5. Rodičia tretiakov a rodičia birmovancov – budú mať stretnutie dnes – v nedeľu večer: Rodičia tretiakov o 16:30 a rodičia birmovancov o 18:00 v Katolíckom dome. Pokračujeme v téme výchovy detí a tínedžerov.
  6. Spovedať nevládnych – starých a chorých – prídeme k nim domovv tomto týždni takto:

– Mesto Považská Bystrica – utorok od 8.00 /okrem SNP a Hlín, tam majú vlastný rozpis/

– Milochov – stredu popoludní od 14:00 do sv. omše, ktorá bude v Milochove v stredu večer už o 16:30.

– Domov dôchodcov Katka – už bola v piatok.

Prihlásiť chorých je ešte možné dnes v sakristii alebo telefónom.

  1. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 2. skupina.
  2. Adorácia v stredu dopoludnia nebude, až po sviatkoch, ale bude v stredu po večernej sv. omši.

Z ďalších aktivít ešte pripomíname:

  1. Vzadu si všimnite pri stolíku ponuku Kníh s duchovnou tematikou, ktoré si môžete na mieste zakúpiť možno ako vhodný vianočný darček.
  2. Pripravuje sa Vianočný koncert speváčky Márie Porubčinovej a hostí, ktorý bude v kostole na 4. adventnú nedeľu o 15:30. Adorácie v stredu – budú až po sviatkoch.

 


1. adventná – 1. december 2019

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia je dnes počas celého popoludnia. Zbierka na charitu je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. Advent je v tento rok krátky – prakticky iba 3 týždne, preto...

Prečítať celé

Nedeľa Krista Kráľa – 24. november 2019

V sobotu bude sv. Ondreja, apoštola. Budúcou nedeľou začne advent. Budeme požehnávať adventné vence na každej nedeľnej sv. omši , môžete si ich priniesť a položiť k oltáru. Dnes na nedeľu Krista Kráľa bude popoludní eucharistická adorácia. Celoslovenská...

Prečítať celé

33. cezročná nedeľa – 17. november 2019

Vo štvrtok bude liturgická spomienka Obetovania Panny Márie a v piatok Cecílie, panny a mučenice. S vďakou a modlitbou za 30 rokov od pádu komunizmu a návrat slobody budú znieť kostolné zvony u nás i v celej diecéze dnes 17. novembra večer...

Prečítať celé

32. cezročná nedeľa – 10. november 2019

V pondelok bude Martina, biskupa a v utorok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Základná škola sv. Augustína a rada rodičov pozýva na Katarínsku zábavu rodičov aj s deťmi, ktorá bude 23. novembra v Katolíckom dome. Informácie sú na stránke školy a na...

Prečítať celé

31. cezročná nedeľa – 3. november 2019

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude popoludní do večernej sv. omše. Prvonedeľná zbierka je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať! V týchto dňoch môžeme denne získať pre zomrelých plnomocné odpustky. Okrem modlitby na...

Prečítať celé