Nemocnica

Nemocničná duchovná služba

Tel.: 0905 262921

  • možnosť návštevy kňaza pri lôžku chorého
  • vysluhovanie sviatosti pomazania chorých
  • sväté omše pre pacientov a zamestnancov nemocnice

Sväté omše v nemocničnej kaplnke:

utorok – piatok 15:30 h.
nedeľa 10:00 h.