20. cezročná nedeľa – 20. august 2023

  1. V utorok bude spomienka Panny Márie Kráľovnej a vo štvrtok sv.  Bartolomeja.
  2. V Milochove bude omša budúcu nedeľu o 11:00. /V stredu sv. omša nebude/
  3. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 2. skupina. P. Boh zaplať!
  4. Krsty budú budúci víkend.
  5. Sviatosť manželstva: Michal Kolník, Stred a Valeria Zherepa, Kremenčuk, Ukrajina  /15:30 s om./

 

Ďalšie príspevky...