19. cezročná nedeľa – 13. august 2023

  1. V utorok bude prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – sv. omše budú v utorok ráno o 6:30 a o 8:00, večer o 17:00 a o 18:30. V Milochove v utorok o 17:30. /V stredu nebude/
  2. Budúcu nedeľu budú Helénske hody na Rozkvete. Program celého týždňa si môžete prečítať na plagátoch a internete.
  3. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 1. skupina. P. Boh zaplať!
  4. Sviatosť manželstva:

Michal Kolník, Stred a Valeria Zherepa, Kremenčuk, Ukrajina

Anton Gorek z Horného Moštenca a Gabriela Strašíková z Pov. Bystrice

Štefan Heššo zo Štiavnika a Jaroslava Golierová z Považskej Bystrice

 

Ďalšie príspevky...