21. cezročná nedeľa – 27. august 2023

  1. V pondelok bude sv.  Augustína, v utorok spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.
  2. V piatok bude prvý piatok mesiaca septembra. Spovedať sa bude po celý týždeň ako obvykle k prvému piatku – pol hodiny pred sv. omšou ráno i večer. Vo štvrtok budeme spovedať už od 17:00 a v piatok už od 14.00 hodiny. V Milochove v stredu od 16:00 a sv. omša o 17:30. Žiaci a študenti nech prídu na sv. spoveď k novému školskému roku. Spovedá sa aj na SNP, aj na Rozkvete, v hodinách, ktoré sú tam oznámené.
  3. O dary Ducha Svätého do nastávajúceho školského roka poprosíme pre našich žiakov a študentom budúcu nedeľu na sv. omši o 10:00 a o 11:30.
  4. Hody v našom farskom kostole Návštevy Panny Márie, teda výročie posvätenia nášho kostola, bude už o dva týždne – 10. septembra.
  5. Farská rada ekonomická aj pastoračná bude mať stretnutie v piatok po večernej sv. omši o 19:30 v Pastoračnom centre.
  6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 3. skupina. P. Boh zaplať!
  7. Sviatosť manželstva:

Juraj Dolník, Hliny a Ľubica Trenčanová, Štúrova ul.,

Peter Škoruba a Eva Rašiová, Štúrova ul.,

Jack Poynter z Anglicka a Lucia Čierniková zo Zemianskeho Kvášova,

Peter Kapralčík a Martina Jantáková z Bratislavy,

Maroš Goňo a Silvia Strašíková z Jasenice.

Ďalšie príspevky...