22. cezročná nedeľa – 3. september 2023

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude popoludní. Vo štvrtok bude Svätých košických mučeníkov a v piatok bude Narodenie Panny Márie.
 2. Sv. omša na začiatku školského roka Veni Sancte bude v pondelok – o 9:00.  Príde ZŠ sv. Augustína, ale srdečne vítaní sú rodičia, ale aj žiaci a učitelia všetkých našich škôl. Speváci sa stretnú v kostole už o 8:30.
 3. Budúcu nedeľu budú hody. Náš farský kostol bol totiž konsekrovaný 7. septembra 1941, preto budúcu nedeľu budeme mať naše hody – sviatok nášho kostola a farského spoločenstva. Program je na plagátoch:
 • Po nedeľných sv. omšiach bude k dispozícii na námestí pred kostolom pohostenie, občerstvenie, káva, omšové víno a ďalšia ponuka. Opäť je tu príležitosť pre napečenie koláčov. Ochotné gazdinky ich môžu priniesť už od rána a pomôcť ponúkať po sv. omšiach. Chceli by sme takto osláviť náš kostol a utužiť naše spoločenstvo.
 • Deti s rodičmi pozývame na sv. omšu o 10:00 s detskou homíliou p. kaplána Františka.
 • Slávnostnú sv. omšu o 11:30 bude sláviť pán farár z Prečína Štefan Junas.
 • V nedeľu popoludní bude gospelový koncert v podaní Gospel Family o 16:00.
 • Po sv. omšiach budúcu nedeľu bude hodová ofera . Ďakujeme za vašu štedrosť. Pán Boh zaplať vopred.
 1. K hodovému programu patrí už v piatok večerná sv. omša zameraná k našim mladým. Modlitba chvál – bude v piatok po večernej sv. omši o 19:30, vedie ju Efata.
 • V sobotu večer bude hodová sv. omša o 18:30, celebruje p. kaplán Ľudovít Gabriš, po nej večerná adoráciavďaky za Božiu prítomnosť v našom chráme do 22:00.
 • Prosíme aj ďalších ochotných farníkov o pomoc s prípravou a priebehom hodov.
 1. Začína sa príprava na 1. sv. prijímanie, preto rodičia tretiakov príďte so svojím dieťaťom na sv. omšu budúcu nedeľu o 10:00, kde obdržíte formuláre prihlášok a ďalšie informácie.
 2. Štvrtáci, čo boli práve na 1.sv. prijímaní, majú prísť v nedeľu na sv. omšu o 10:00, dostanú knižočku. a budú dostávať nálepky každú nedeľu.
 3. Katechéti, ktorí pôsobia v našej farnosti a animátori, ktorí by boli ochotní pomôcť s prípravou birmovancov, budú mať stretnutie vo štvrtok po večernej sv. omši v pastoračnom centre.
 4. Na internete nájdete aj bližšie informácie: Online kurz Psychológia a viera, zameraný na Pastorálnu pschológiu, je v ponuke Centra Enoia v našom meste. Diecézna púť mužov vo Višňovom bude 10. septembra.
 5. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 1. skupina. P. Boh zaplať!
 6. Krsty budú budúci víkend.
 7. Sviatosť manželstva:
 • Peter Škoruba a Eva Rašiová, Štúrova ul.,  /14:00/
 • Jack Poynter z Anglicka a Lucia Čierniková zo Zemianskeho Kvášova, /15:00/
 • Peter Kapralčík a Martina Jantáková z Bratislavy, /16:00/
 • Peter Marek z Rozkvetu a Veronika Bašternáková z Pov. Bystrice.

Ďalšie príspevky...