23. cezročná nedeľa – 10. september 2023

 1. Dnes sú naše hody:
 • Slávnostnú sv. omšu o 11:30 dnes celebruje pán farár z Prečína Štefan Junas. Na námestí pred kostolom vás dnes pozývame na priateľské stretnutie – ochutnávka omšového vína a ďalšie druhy vína, aj s možnosťou zakúpenia, pre deti nealkoholický pravý hroznový mušt. Nové farské stolové kalendáre na budúci rok s fotografiami našich farností. Ďakujeme za napečenie koláčikov.
 • Dnes popoludní bude hodnotný gospelový koncert v podaní skvelej Gospel Family z Novej Dubnice o 16:00. Vstup je zdarma, vstupné dobrovoľné, srdečne pozývame!
 • Po sv. omšiach je dnes hodová ofera . Ďakujeme za vašu štedrosť. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu našich hodov, P. Boh zaplať!
 1. V utorok bude Mena Panny Márie, v stredu Jána Zlatoústeho,  vo štvrtok Povýšenie sv. Kríža, a v piatok bude národný sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
 2. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, teda v piatok budú sv. omše tak, ako bývajú v nedeľu, aj detská o 10:00, aj večerná o 18:30. V Milochove bude o 8:45, a v stredu nebude.
 3. Každú stredu predpoludním bude opäť bývať dvojhodinová adorácia s možnosťou vyspovedať sa v našom farskom kostole – vždy v stredu od 10. do 12. hodiny.
 4. Rodičia tretiakov, prevezmite si dnes po sv. omši prihlášku, doma vyplňte a príďte sa s dieťaťom prihlásiť na 1. sv. prijímanie – v stredu o 18:30 v kostole, kde sa najprv pomodlíme a potom doplníme prihlášky a začneme prípravu. /Birmovanci potom až o týždeň/.
 5. Štvrtáci, čo boli práve na 1.sv. prijímaní, si dnes po sv. omši prevezmú vpredu knižočku na nálepky, nech ich motivuje chodievať na nedeľné sv. omše. Prvú nálepku dostanú už v piatok na sviatok Sedembolestnej na sv. omši o 10:00, a potom každú nedeľu.
 6. ZŠ sv. Augustína pozýva rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Katechézach Dobrého pastiera, na Deň otvorených dverí v Átriu nachádzajúceho sa v budove školy v stredu 13.9.. Átrium je priestor ticha, sústredenej práce a modlitby určený pre deti. Viac informácií nájdete na stránke školy.
 7. Pre seniorov – kurz anglického jazyka pokračuje dňa 14. septembra o 9.30 v Pastoračnom centre.
 8. Mamiklub srdečne pozýva všetky maminy a detičky na pravidelné stretnutia – každý utorok 9:30 – 11:30 v Pastoračnom centre pri farskom kostole, na kávičku a čaj, rozhovor a trochu si oddýchnuť. Pre deti je v Pastoračnom centre aj hernička. Ďalšie informácie na facebooku MaMi klub Považská Bystrica.
 9. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 2. skupina. P. Boh zaplať!
 10. Sviatosť manželstva:
 • Ivan Barančík z Hornej Marikovej a Petra Michalová zo Stredu /14:00 s om./
 • Jakub Fuljer z Rozkvetu a Adriana Lutišanová z Milochova /15:00/
 • Daniel Gago z Hornej Súče a Katarína Svitková z Dedovca /16:00/
 • Gustáv Hoferica zo Závodia a Veronika Trúchliková zo SNP
 • Matej Kubiš z Jelšového a Adriana Gabčová z Mojtína
 • Michal Miclea zo Zakvášova a Veronika Rumanová z Kolárovíc
 • Peter Marek z Rozkvetu a Veronika Bašternáková z Pov. Bystrice
 • Michal Jurík a Simona Holíková z Považskej Bystrice

 

Ďalšie príspevky...