Kontakt

Farský úrad

Adresa:

Rímskokatolícky farský úrad
Moyzesova 836/35
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
042/432 26 91

E-mail: pb@fara.sk

Nemocničná duchovná služba

Telefón: 0905 262921