Farské oznamy

11. cezročná nedeľa – 17. jún 2018

Vo štvrtok bude Alojza, rehoľníka a v nedeľu Narodenie sv. Jána Krstiteľa. V pondelok večer bude sv. omša obetovaná za šírenie kultúry života, za manželstvá a rodiny. Novokňaz Miroslav Crkoň slávi dnes primičnú svätú omšu v našom kostole o 10:30...

10. cezročná nedeľa – 10. jún 2018

V pondelok bude Barnabáša, apoštola a v stredu sv. Antona Paduánskeho. Základná škola sv. Augustína pozýva na Deň rodiny, ktorý bude dnes popoludní 10. júna v katolíckom dome a na školskom dvore o 15:00 s bohatým programom. Informácie sú na...

9. cezročná nedeľa – 3. jún 2018

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci a zbierka na potreby nášho chrámu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.  Adorácia je odpoludnia do večernej sv. omše. V piatok bude Božského Srdca Ježišovho a v sobotu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie....

Nedeľa Najsv. Trojice – 27. máj 2018

Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú takto: ráno o 6:30 a o 8:00, večer o 16:30 a o 18:30. Procesia k oltárikom so Sviatosťou Oltárnou, bude po sv. omši o 16:30. Rozsýpať kvietky z košíčkov nech prídu...

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 20. máj 2018

Zajtra je svätodušný pondelok, omše budú ráno o 6:30 a večer o 18:30. Zároveň je to aj spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Vo štvrtok bude nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza s v sobotu sv. Filipa Neriho, kňaza....

7. veľkonočná nedeľa – 13. máj 2018

V pondelok bude Mateja, apoštola, v stredu sv. Jána Nepomuckého a budúcu nedeľu bude Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Májové pobožnosti bývajú recitované alebo spievané 10 minút pred sv. omšou. Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu – na sv....

6. veľkonočná nedeľa – 6. máj 2018

Dnes je prvá nedeľa mesiaca mája. Adorácia bude celé popoludnie. Zbierka na potreby nášho kostola je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok. Sv. omše budú takto:...

 5. veľkonočná nedeľa – 29. 4. 2018

V utorok bude 1. máj – Jozefa, robotníka, v stredu sv. Atanáza, vo štvrtok sv. Filipa a Jakuba a v piatok prvý piatok májový. Spovedať pred prvým piatkom sa bude od stredy, keďže v utorok je prvý máj. V pondelok a utorok...

4. veľkonočná nedeľa – 22. 4. 2018

Dnes je birmovka v našom farskom kostole o 11. 15. Ostatné sv. omše sú bez zmeny. Ďakujeme za pomoc v príprave birmovancov a modlitby za nich. Zbierka na seminár je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. V pondelok...

3. veľkonočná nedeľa – 15. 4. 2018

Naša Základná škola sv. Augustína pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý bude už v tomto týždni – v stredu a vo štvrtok – 18. a 19. apríla – od 14. hodiny.  Odporúčame túto školu, pretože odovzdáva nielen vzdelanie,...