Nedeľa Krstu Krista Pána – 8. január 2023

  1. Končí sa liturgické vianočné obdobie. Betlehem a stromčeky môžu zostať do Hromníc.
  2. Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre na štúdium teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Záujemcovia nech sa prihlásia na miestom farskom úrade najneskôr do 31. januára.
  3. Výstava diel Radoslava Gazdíka, kňaza, fotografa a básnika, ktorý pôsobil aj v Udiči, bude formou vernisáže 7. 1. o 17:00 v diecéznom centre v Žiline, výstava potrvá do konca februára. Informácie je možné obdržať na icommunio@gmail.com.
  4. Upratovanie kostola: Hliníky a Mošteníkova ul.

Ďalšie príspevky...