2. nedeľa cez rok – 15. január 2023

  1. V utorok bude sv. Antona, opáta a v sobotu sv. Agnesy, panny a mučenice.
  2. Adorácia bude opäť bývať v stredu dopoludnia od 10:00 do 12:00 s možnosťou sv. spovede.
  3. Birmovanci budú mať stretnutie v piatok v kostole: Obidva ročníky birmovancov: deviataci aj stredoškoláci prídu na modlitbové a postupové stretnutie do farského kostola v piatok o 17:30 – na sv. omšu a po nej. (Priniesť si treba pero a sadnú si do predných lavíc.)
  4. Pozývame vás na náš Fašiangový ples, ktorý organizuje naša farnosť v spolupráci s našou školou sv. Augustína. Fašiangový ples bude v Katolíckom dome 4. februára o 19. hodine. Vstupenky sú k dispozícii na sekretariáte školy osobne alebo telefonicky. Tešíme sa na príjemnú zábavu. Informácie sú na plagáte.
  5. Budúci víkend budú
  6. Upratovanie kostola: sídlisko Lány, 1. skupina.
  7. Fašiangový ples 2023

Ďalšie príspevky...