Farské oznamy

27. cezročná nedeľa – 4. október 2020

Birmovanci, 2. ročník prípravy, budú mať stretnutie v piatok 16. októbra po večernej sv. omši v kostole /asi o 19:00/. – Teda nie 9. októbra!!!/ V stredu bude spomienka Ružencovej Panny Márie. V októbri sa modlievame...

26. cezročná nedeľa – 27. september 2020

V utorok bude Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, v stredu sv. Hieronyma, vo štvrtok sv. Terézie z Lisieux a v piatok sv. anjelov strážnych. Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Zbierka na potreby farského kostola bude po sv. omšiach. V piatok bude...

25. cezročná nedeľa – 20. september 2020

V pondelok bude Matúša, apoštola a v stredu sv. pátra Pia. Každú stredu predpoludním býva dvojhodinová adorácia s možnosťou vyspovedať sa v našom farskom kostole – od 10. do 12. hodiny. Začína sa príprava dospelých k sviatostiam. Ak...

24. cezročná nedeľa – 13. september 2020

Dnes slávime naše hody – výročie posviacky nášho farského kostola. Hodová ofera je dnes po sv. omšiach. Vopred ďakujeme za podporu tohto nášho kostola a opravy organa. Pán Boh zaplať! Tiež ďakujeme za výzdobu,...

23. cezročná nedeľa – 6. september 2020

Dnes je prvá nedeľa, ale ofera bude až o týždeň. Adorácia bude dnes celé popoludnie. V pondelok 7. septembra 1941 bol konsekrovaný náš farský kostol, preto budúcu nedeľu budeme mať farský deň, výročie posviacky nášho farského...

22. cezročná nedeľa – 30. august 2020

Sv. omša na začiatku školského roka bude v stredu – o 9:00 vo farskom kostole.  Hudobníci a speváci sa stretnú v kostole už o 8:00. Počas týždňa nezabudneme na sv. spoveď: V piatok je prvý piatok. Spovedať sa bude...

21. cezročná nedeľa – 23. august 2020

V pondelok bude sv. Bartolomeja, vo štvrtok sv. Moniky, v piatok sv. Augustína a v sobotu mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Svojho patróna sv. Augustína si uctia učitelia Základnej školy sv. Augustína a budú sa modliť za...

20. cezročná nedeľa – 16. august 2020

V utorok bude Heleny, vo štvrtok sv. Bernarda, v piatok sv. Pia X. a v sobotu Panny Márie Kráľovnej. Budúcu nedeľu budú Hody u sv. Heleny na Rozkvete. Sv. omšu o 10:00 bude sláviť bratislavský pomocný biskup Jozef...

19. cezročná nedeľa – 9. august 2020

V pondelok bude Vavrinca, v utorok sv. Kláry, v stredu sv. Jany Františky de Chantal, v piatok sv. Maximilána Kolbeho a v sobotu slávnosť Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok. V sobotu na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie –...

18. cezročná nedeľa – 2. august 2020

V utorok bude Jána Máriu Vianneya, vo štvrtok Premenenie Pána, v sobotu sv. Dominika. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludňajšia adorácia bude do večernej sv. omše. Dnes po sv. omšiach je zbierka na potreby nášho kostola....