Nedeľa Najsv. Trojice – 7. jún 2020

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia je celé popoludnie do večernej sv. omše o 18:30.
  2. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú takto: ráno o 6:30 a o 8:00, večer o 17:00 a o 18:30. Procesia k oltárikom so Sviatosťou Oltárnou bude iba vnútri v kostole, a to pri sv. omši o 17:00. V Milochove už v stredu o 17:30. Na sv. omšu o 8:00 príde Základná škola sv. Augustína, takže môžu prísť aj starší žiaci a takto sa stretnúť so svojou školou v kostole, keďže v škole to ešte nie je možné.
  3. Autobusy mestskej dopravy majú byť posunuté o 15 minút vzhľadom na sv. omšu o 8:30 a o 11.30. Pracuje sa na tom.
  4. Prvé sv. prijímanie bude budúcu nedeľu o 11. 30 pre školy Štvorka, Päťka a sv. Augustína. Nácvik budú mať deti s rodičmi v piatok večer. Zhromaždia sa pred kostolom v piatok o 18:00, sprievodom prídu do kostola na 18:30. Náuka bude prebiehať cez sv. omšu a následne po nej. Spoveď budú mať deti, ich rodičia a príbuzní v sobotu už o 8:30. Ostatné deti prídu na detskú sv. omšu v nedeľu o 10:00, kde dostanú informácie.
  5. Birmovanci budú mať skúšku vo štvrtok večer v kostole. Prídu na sv. omšu – vo štvrtok o 18:30, pretože je prikázaný sviatok a spoločne sa pomodlíme aj o dar Ducha Svätého. Hneď po sv. omši budú mať skúšku v kostole vo štvrtok formou testu. Prinesú si pero.
  6. Farský pobytový tábor bude 21. – 26. augusta v Rajeckých Tepliciach pre deti 6 až 14 rokov. Poplatok je 72 Eur, pre súrodencov 62. Prihlášky sú v kostole za zadnými lavicami.
  7. Upratovanie kostola: rodičia prvoprijímajúcich detí. P. Boh zaplať!
  8. Nálepky dostávajú štvrtáci dnes v nedeľu o 10:00 a o 11. 30 za celé obdobie pandémie.
  9. Dnes je prvá nedeľa, po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Ďalšie príspevky...