Nedeľa Najsv. Trojice – 11. 6. 2017

  1. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú takto: ráno o 6:00 a o 8:00, večer o 16:30 a o 18:30.Po sv. omši, ktorá bude o 16:30, bude slávnostný sprievod k oltárikom. Deti, hlavne tie, ktoré pristúpili k 1. sv. prijímaniu, ale aj staršie, nech si prinesú v košíčkoch lupienky kvetov, ktoré budú rozsýpať pred Sviatosťou Oltárnou. V prípade priaznivého počasia prosíme, aby oltáriky vonku pripravili veriaci z: 1. Pov. Bystrica – Stred a Hliníky, 2. Pov. Bystrica – Kolónia 3. SNP 4.Praznov. Pán Boh zaplať!V Milochove bude sv. omša zo sviatku už v stredu o 18:30, vo štvrtok v Praznove o 16:30 a v Podmaníne o 18:30.
  2. Základná škola sv. Augustína pozýva na Deň rodiny, dnes popoludní v katolíckom dome a na školskom dvore o 15:00 s bohatým programom. Informácie sú na výveske.
  3. Náš rodák, bohoslovec Miroslav Crkoň , prijme diakonskú vysviacku v sobotu 17. júna o 10:00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.
  4. V predvečer diakonskej vysviacky – v piatok po večernej sv. omši – sa v našom farskom kostole pomodlíme Vigíliu pred prijatím tejto sviatosti a nášho kandidáta odporúčame do vašich modlitieb.
  5. Upratovanie kostola: Podmanín.
  6. Krsty sa budú udeľovať budúci víkend.
  7. Sviatosť manželstva:Juraj Jágrik a Kristína Kučmová zo Stredu,     /15:00 s om./, Vladimír Jakubčík zo Žiliny a Mária Rutošíková, SNP,Marek Gajdošík z Rozkvetu a Mária Vajsová z Kolónie,Martin Lacko z Orlového a Dominika Chudovská zo Stredu

Ďalšie príspevky...