Nedeľa Krstu Krista Pána – 12. január 2020

  1. Končí sa liturgické vianočné obdobie. Betlehem a výzdoba môže zostať do Hromníc a dovtedy sa môžu spievať vianočné piesne po sv. omši. Adorácie v stredu začnú až od 22. januára.
  2. V piatok bude Antona, opáta.
  3. Fašiangový ples pripravuje naša farnosť spolu so školou sv. Augustína v Katolíckom dome v sobotu 25. januára. Vstupenky – u sv. Augustína na sekretariáte školy.
  4. Krsty budú budúci víkend.
  5. Birmovanci starší budú mať náuku v piatok v kostole o 17:30.
  6. Upratovanie farského kostola – Hliníky a Mošteníkova. Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...