Nedeľa Krst Krista Pána – 7. 1. 2018

  1. Duchovnú obnovu Alfa budú mať birmovanci – 1. rok prípravy – v piatok po večernej sv. omši.
  2. Adorácia v stredu dopoludnia bude bývať od 17. januára.
  3. Naši kresťanskí seniori v Považskej Bystrici srdečne pozývajú na oslavy 20. výročia klubu– kultúrny program v kine Mier – v sobotu 13. januára o 15:00, vstup je voľný.
  4. Dobrá novina vyzbierala v našej farnosti 2 623,65-€ pre Zdravotné stredisko pre matky s deťmi v Etiópii. Pán Boh zaplať!
  5. Upratovanie farského kostola – sídlisko Lány.

Ďalšie príspevky...