Nedeľa Krista Kráľa – 25. november 2018

  1. Dnes, na sviatok Krista Kráľa, je adorácia celé popoludnie s modlitbou a požehnaním pred večernou sv. omšou.
  2. V piatok bude sv.  Ondreja, apoštola.
  3. Budúcou nedeľou začne advent. Budeme požehnávať adventné vence na každej nedeľnej sv. omši , môžete si ich priniesť a položiť k oltáru.
  4. Pre deti a mládež bude adventná súťaž v podobe stromu Jesseho, do ktorého sa budú postupne vkladať postavy. Potom na Vianoce bude vyhodnotenie. Bližšie vysvetlenie bude na budúcu nedeľu. Cez advent chodievame na adventné sv. omše, pre požehnaný život.
  5. Mamičky malých detí pozývajú na stretávky Mamiklubu v našom Pastoračnom centre pri kostole, každý utorok 9:00 – 11:00, s čítaním duchovného slova a modlitbou, ale aj s rozhovormi, prednáškami na tému detí a rozličným adventným programom. Bližšie informácie na stránke alebo na plagáte.
  6. S radosťou sme v piatok požehnali obnovený Katolícky dom a novú telocvičňa Základnej školy sv. Augustína, za čo ďakujeme P. Bohu a všetkým darcom. Kto by chcel ešte podporiť obnovu Katolíckeho domu, keďže ešte nemáme všetko uhradené, môže tak urobiť v prvonedeľnej zbierke budúcu nedeľu. Vopred Pán Boh zaplať! Za všetkých dobrodincov bude slúžená sv. omša budúcu nedeľu o 11. 15.
  7. Krsty sa budú udeľovať budúci víkend.
  8. Stolové katolícke kalendáre so všetkými farskými kostolmi si môžete zakúpiť vzadu v kostole za 2,50- €. Tiež je ešte kniha Katolíckym perom spod Manína.
  9. Upratovanie farského kostola – Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...