Nedeľa Krista Kráľa – 22. november 2020

 1. Dnes popoludní bude vystavená Sviatosť Oltárna na farskú adoráciu do večernej sv. omše.
 2. Budúca nedeľa bude adventná a začne advent. Adventné vence na požehnanie môžete v nedeľu položiť k oltáru. V utorok bude sv. Ondreja Dung-Laka a vietnamských mučeníkov a v stredu sv. Kataríny Alexandrijskej.
 3. Kostoly sú otvorené na 50% kapacity, čo však v našom veľkom a priestrannom kostole poskytuje veľa miesta. Treba sedieť šachovnicovo, nechať vedľa seba voľné miesto /okrem členov jednej domácnosti/.
 4. Sv.omše bývajú ráno o 6:30 a večer už o 17:30. V nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 – detská, 11. 30 a večer už o 17:30. Aj mestské autobusy sú posunuté tak, aby prichádzali a odchádzali v súlade so sv. omšami. V Milochove v stredu o 16:30 a v nedeľu o 8:45.
 5. Spoveď býva pol hodinu pred sv. omšou, v nedeľu počas sv. omší dopoludnia. Odporúča sa spoveď vo všedné dni, aby sme sa v nedeľu sústredili na sv. omšu a spoveď prenechali len tým, čo v týždni nemôžu.  
 6. Birmovanci – 2. rok prípravy – budú mať birmovaneckú sv. omšu v sobotu o 10:00 tu v kostole.
 7. Starší žiaci, keďže nechodia do školy, môžu prísť na sv. omšu v týždni o 17:30, prechádzka a krátke stretnutie v kostole na sv. omši prospeje duši i psychike. Môžu prísť takto: piataci v pondelok o 17:30, šiestaci v utorok v rovnakom čase, siedmaci v stredu, ôsmaci vo štvrtok a deviataci – teda mladší birmovanci – v piatok večer. Treba zachovať šachovnicové sedenie, rúška a náš veľký kostol ponúka dosť miesta. Aj študenti môžu prísť na sv. omšu kedykoľvek večer v týždni. Je to pozvanie nielen naše, ale Božie pozvanie – od Pána Ježiša.
 8. Aj dospelí môžu v tomto mesiaci novembri prichádzať denne a získavať odpustky pre duše v očistci – je to možné celý november každý deň. V kostole je ešte dosť miesta a pomodliť sa za zosnulých je možné na cintoríne, alebo aj pri kostole.
 9. Štvrtáci dnes dostávajú nálepku. Zameškané nálepky za minulé nedele dostanú na budúcu nedeľu.
 10. Ponúkame vám náš považskobystrický farský kalendár s fotografiami nášho kostola a života farnosti, detí a mládeže. Ide o praktický stolový kalendár s cirkevnými sviatkami. Môžete si ho zakúpiť vzadu v kostole.
 11. Miništranti sú pozvaní na adventnú výzvu pre duchovný rast počas adventu k plneniu úloh. Registračný formulár je na internetovej stránke miništrantov minpb.webnode.sk.
 12. Obdarovací vianočný stromček bude aj tento rok, a to do 10. decembra. Postup a pravidlá si môžete prečítať na výveske.
 13. Zbierka na charitu bude budúcu nedeľu po sv. omšiach. Vzadu sú k dispozícii aj zloženky, je možné aj touto cestou.
 14. Sv. omše v nemocničnej kaplnke sv. Pátra Pia bývajú denne ráno o 6:15, v nedeľu o 6.15 aj o 10:00. Adorácia býva vo štvrtok popoludní 15:00 – 16:00.
 15. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 1. skupina
 16. Sviatosť manželstva: Ondrej Mešo a Simona Slováková zo Stredu.  /16:00/

Ďalšie príspevky...