Nedeľa Ducha Svätého – 31. máj 2020

 1. Zajtra je svätodušný pondelok a Panny Márie, Matky Cirkvi. Vo štvrtok bude nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza a budúca nedeľa Najsvätejšej Trojice.
 2. Sv. omše už bývajú verejné v kostole, miesta je dosť, máme veľký kostol. Môžeme sedieť na označených miestach, alebo aj spolu, ak sme z jednej domácnosti.
 3. Sv. omše bývajú v pracovné dni týždňa denne, aj v sobotu, ráno i večer o pol siedmej.
 4. V nedeľu bývajú sv. omše: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, večer 18:30 a Milochov 9:00. /Pozor na 15 minútový posun – o 8:30 a 11:30 a tiež na to, že večerná je o 18:30./
 5. Pozývame všetkých na sv. spoveď. V piatok bude prvý piatok. Pripravili sme pre vás možnosť vyspovedať sa. Spovedáme po celý týždeň ráno od 6. hodiny a večer od 18. hodiny, aj cez sv. omšu a po nej, ak bude treba. Príďte na spoveď všetci, ktorí ste nemohli pre pandémiu. Máme zabezpečené nepriedušne oddelené spovedelnice a fóliové steny na kľakátkach. Podľa možnosti sa bude spovedať aj vonku na lavičkách. Treba mať rúška a dodržať rozostupy. Prídu pomôcť aj niektorí  ďalší kňazi, preto odporúčame prísť hlavne vo štvrtok od 16:00v piatok od 14:00 až do večernej sv. omše. Seniorom odporúčame ráno o 6:00, ktorýkoľvek deň, ale hlavne v utorok, kedy bude k dispozícii viac kňazov. Povzbudzujeme k spovedi, aby sme tak naplnili svoj záväzok dokonalej ľútosti, že sa vyspovedáme, keď to bude možné. Milochov – streda od 16:00.
 6. Na prvý piatok bude sv. omša ráno až o 6:30.
 7. Starých a chorých domov prídeme vyspovedať, ak je to pre nich možné. Prihlásiť sa treba telefonicky odkazom, alebo emailom. Dohodneme s každým čas návštevy telefonicky. Ak sa ešte necítia bezpečne, prídeme neskôr na jeseň.
 8. Birmovka bude v našej farnosti v náhradnom
 9. termíne – 26. júna. Je to piatok a bude v podvečerných hodinách, pravdepodobne o 17:00.  Rodičia príďte s birmovancom na sv. omšu budúcu nedeľu o 11:30, kde sa pomodlíme za nich a dostanete bližšie informácie.
 10. Dekanátna púť v Rajeckej Lesnej začína v túto sobotu o 17:00. Ide sa iba individuálne.
 11. Farský letný tábor pre deti bude 22. – 27. augusta. Bližšie informácie budúcu nedeľu.
 12. Upratovanie kostola: Hliníky a Mošteníkova. Pán Boh zaplať!
 13. Budúci víkend budú
 14. Nálepky deťom dáme na budúcu nedeľu o 10:00, a to všetky, ktoré zameškali pre pandémiu, ak boli na sv. omši doma cez televíziu.

Ďalšie príspevky...