Nedeľa 2. po Narodení Pána – 5. január 2020

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude od poludnia do večernej sv. omše o 17.30. Zbierka nebude.
  2. Zajtra v pondelok bude prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach sa požehnáva trojkráľová voda. Požehnávať domy a byty, ktorí ste si prihlásili, budeme zajtra na sviatok Troch kráľov, od 14. hodiny až do večera.
  3. Pozývame na Fašiangový ples, ktorý pripravuje naša farnosť spolu so školou sv. Augustína a bude v Katolíckom dome v sobotu 25. januára 2020 o 19. hodine. Vstupenky si možno zakúpiť u sv. Augustína na sekretariáte školy. Informácie sú na internete, na plagáte alebo v pastoračnom centre.
  4. Upratovanie farského kostola – Jelšové. Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...