Kvetná nedeľa – 5. apríl 2020

 1. Začíname Veľký týždeň a slávenie Veľkej noci. omše a všetky slávenia budú neverejné.
 2. Informácie čerpajte z našej farskej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku: Farnosť PB- mesto.
 3. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie alebo internete – denne 17:00, v nedeľu 8:45. Je to možné aj cez facebook televízie Považie. Diváci, ktorí nemajú v ponuke káblového operátora, prípadne satelitnej platformy TV Považie, môžu sledovať omše v plnom obrazovom formáte PAL SD aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. facebook.com/tvpovazie
 4. Ideálne je, ak divák dá Like stránke, prípadne označí jej sledovanie a bude automaticky upozornený na LIVE vysielanie. Diváci, ktorí nemajú facebookový profil, môžu sledovať vysielanie aj bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového prehliadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/.
 5. Bohoslužby budú v tomto čase v živom vysielaní:

Zelený štvrtok – o 17:00,

Veľký piatok – o 15:00,

Biela sobota – 19:30,

Veľkonočná nedeľa a pondelok – o 8:45.

 1. Kostol bude otvorený len na osobnú modlitbu – môžete prichádzať jednotlivo, alebo spolubývajúci, nutné sú rúška a vzdialenosť – v tomto čase: vo štvrtok a v piatok večer po bohoslužbe do 20.00. Celú sobotu od rána 8:00 do 19:00. Boží hrob sa tento rok nepripravuje.
 2. Krížovú cestu odporúčame jednotlivo na našej Kalvárii. Dodržujte však odstup a zásady hygieny. V piatok bude krížová cesta aj v našom vysielaní o 15:00.
 3. V piatok bude prísny pôst, s úmyslom odvrátenia vírusovej nákazy.
 4. Na vzkriesenie požehnáme celé mesto Sviatosťou oltárnou aj vonku pred hlavným vchodom kostola. Keďže sa nemôžeme spoločne stretávať v kostole, o to viac buďme dôslední a spájajme sa v modlitbe cez televíziu. Foto z požehnania na prvý piatok si môžete pozrieť na farských weboch. Na vzkriesenie vám internetom sprístupníme videodokument zo zvonenia našich zvonov priamo z veže farského kostola.
 5. Spovedať zatiaľ hromadne nie je možné. Spoveď – sviatosť zmierenia – odporúčame vzbudením si dokonalej ľútosti, vo vážnych prípadoch individuálne. Najlepšie bude, ak sa s nami spojíte cez televíziu ešte v stredu o 17:00 a my s vami krok za krokom prejdeme jednotlivé úkony takejto spovede formou dokonalej ľútosti a aj vám ohlásime zmierenie s Bohom. Sväté prijímanie odporúčame tiež duchovné, vo vážnych prípadoch individuálne.
 6. Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Augustína: zápis je elektronický a individuálny. Vyplňte elektronickú prihlášku do 15. apríla, prípadne napíšte email. Rovnako postupujte aj pri prihlasovaní žiakov do 5. ročníka, resp. prípravného ročníka. V tomto roku škola dosiahla najlepšie výsledky testovania piatakov v meste. Škola sa úspešne rozvíja, je vybudovaná a modernizovaná, predovšetkým však záleží na duchovnej výchove žiakov a starostlivom formovaní pedagógov. Všetko nájdete na stránke školy. Ďakujeme za prejavenú dôveru.
 7. Ďakujeme Televízii Považie za prenosy bohoslužieb v týchto dňoch, čo si veľmi cenia diváci.
 8. Sviatosť manželstva: Juraj Čamaj zo Stupného a Mária Šprochová zo Zakvášova.

Ďalšie príspevky...