Kvetná nedeľa – 28. marec 2021

 1. Aktualizované: Dnes, na Bielu sobotu – 3. 4. – je možné navštíviť Boží hrob v kostole 8:00 – 19:00 
  individuálne /ako rodina/ pri zachovaní pandemických pravidiel R-O-R.
 2. Začíname slávenie Veľkej noci. omše budú neverejné, vysielané televíziou Považie.
 3. Možnosť pripraviť sa spoveďou na Veľkú noc ponúkame v našom kostole Považská Bystrica – Stred – jednotlivo takto:
  • pondelok, utorok, streda /29. – 31. 3. 2021/
  • dopoludnia 9:00 – 11.00, popoludní 15:00 – 17:00 a podvečer 18:00 – 20:00

  Hromadné spovede nie sú možné, platí zákaz zhromažďovania. Sviatosť zmierenia je však možná jednotlivo. Je dôležité, aby sme zachovali pandemické predpisy – teda rúška, respirátory FFP2, odstupy, dezinfekciu. Aby sa každý cítil bezpečne a zostal zdravý. Z iných dedín a farností zostaňte teraz prosíme doma, poslúžia vám vaši kňazi jednotlivo na požiadanie. Aj na SNP a na Rozkvete.

 4. Okrem toho bude ešte možnosť vyspovedať sa cez televíziu núdzovou formou dokonalej ľútosti s túžbou po budúcej riadnej spovedi – pre tých, čo sú v karanténe, alebo nemôžu prísť osobne – uskutoční sa na Veľký piatok – o 15:00 prostredníctvom vysielania. Kňaz bude moderovať takúto formu zmierenia v spytovaní svedomia, dokonalej ľútosti a Božieho odpustenia.
 5. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia. V našom kostole sa doteraz nikto nenakazil, naopak, mnohí tu nachádzajú mnoho sily pre zdravie tela i duše a večný životV piatok bude prísny pôst. Krížovú cestu odporúčame jednotlivo na našej Kalvárii.
 6. Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu na Veľký piatok aj Bielu sobotu 8:00 – 19.00, okrem bohoslužby. Na Bielu sobotu bude otvorený Boží hrob, pri ktorom bude možné jednotlivo sa ticho pomodliť.
 7. Bohoslužby budú iba cez vysielanie, ale práve túto formu treba pozorne využiť, nájsť si doma v rodine potrebný čas, priestor, potrebný pokoj v byte na sústredenú spoločnú modlitbu.
 8. omše budú živo vysielané z nášho kostola takto:
 • Zelený štvrtok – o 17:30,
 • Veľký piatok – o 15:00,
 • Biela sobota – 19:30,
 • Veľkonočná nedeľa a pondelok o 8:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8. Na vzkriesenie požehnáme celé mesto Sviatosťou oltárnou aj vonku pred hlavným vchodom kostola za hlaholu zvonov v sobotu večer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 •  každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni    17:30-18:00

10. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk

Ďalšie príspevky...