11. cezročná nedeľa – 18. 6. 2017

  1. V stredu bude Alojza, v piatok Božského Srdca Ježišovho a v sobotu sv. Jána Krstiteľa.
  2. Birmovanci odovzdajú svoje indexy animátorom čím skôr na koncoročné vyhodnotenie.
  3. Animátori birmovancov budú mať stretnutie, spojené s agapé,  v Pastoračnom centre v piatok po večernej sv. omši.
  4. Rozprávkový les bude o týždeň. Erko, ako aj naša farnosť so základnou školou sv. Augustína pozývame na tento rozprávkový les, ktorý bude v areáli Základnej školy na SNP o týždeň v nedeľu popoludní. Sú pripravené divadielka, atrakcie, kúzelníci a rozličné rozprávkové bytosti. Viac informácií nájdete na plagáte.
  5. Z našej farnosti odchádza pán kaplán Martin Hruška, ktorý sa u nás rozlúči vo farskom kostole budúcu nedeľu, a je menovaný za kaplána do farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. K nám príde novokňaz Michal Mesjar z Martina. Takisto blahoželáme nášmu diakonovi Miroslavovi Crkoňovi, ktorý bol včera vysvätený v Žiline. Pán Boh nech všetkých žehná!
  6. Upratovanie kostola: Praznov
  7. Sviatosť manželstva:

Vladimír Jakubčík zo Žiliny a Mária Rutošíková, SNP,  /14:00/

Marek Gajdošík z Rozkvetu a Mária Vajsová z Kolónie,   /15:00 s om./

Martin Lacko z Orlového a Dominika Chudovská zo Stredu  /16:00/

Peter Svitek a Zuzana Jarošincová z Rozkvetu

Ďalšie príspevky...