8. cezročná nedeľa – 3. marec 2019

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach je dnes prvonedeľná ofera na potreby našej farnosti. Pán Boh zaplať! Adorácia počas popoludnia je dnes až do večernej sv. omše.
 2. Začne sa obdobie pôstu. V stredu bude Popolcová streda, deň prísneho pôstu, to znamená nejesť mäso a iba raz za deň sa najesť dosýta. Poznačenie popolom na čelo sa bude dávať v stredu pri každej sv. omši, preto sa odporúča zúčastniť sa.
 3. Vo farskom kostole bude na Popolcovú stredu omša ráno nielen o 6:30, ale aj o 8:00. Večer bude sv. omša iba o 17:30. Ale okrem toho v Milochove už o 16:30 a  v nemocničnej kaplnke už o 15:30. Zdržať sa hlučných zábav a venovať sa duchovnej obnove je potrebné počas celého obdobia pôstu.
 4. Každý piatok môžete chodievať na krížovú cestu – v piatok začne o 17:30, spojená so sv. omšou, alebo v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
 5. Pre deti a mládež ponúkame na pôst súťaž – môžu chodievať na krížovú cestu každý piatok večer a dostanú pečiatku do malých slovníčkov, ktoré nech si sami donesú.
 6. Budúca nedeľa bude 1. pôstna a bude zbierka na charitu. V stredu bude ako obvykle adorácia dopoludnia o 10:00.
 7. Jarný tábor pre deti začína zajtra v pondelok ráno v Pastoračnom centre.
 8. Birmovanci prídu samozrejme do kostola na Popolcovú stredu v piatok na krížovú cestu. Aj na spoveď, kto ešte nebol minulý týždeň.
 9. Birmovanci starší si vyzdvihnú návratku v sakristii a odovzdajú do týždňa, pretože pôjdeme na exkurziu do Kláštora pod Znievom.
 10. Ďakujeme vopred za podporu našej mládeže formou 2%. Tlačivá sú vzadu, údaje sú aj na našej internetovej stránke. Pán Boh zaplať!
 11. Krsty sa budú udeľovať budúci víkend. Krstná náuka bude v sobotu o 8:00 v kostole.
 12. Upratovanie farského kostola – Dedovec. Pán Boh zaplať!

 

 

Ďalšie príspevky...