7. veľkonočná nedeľa – 28. 5. 2017

 1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
 2. V nedeľu bude slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
 3. V piatok bude prvý piatok.. Spovedáme ako obvykle: pol hodinu pred sv. omšami a počas nich, vo štvrtok už od 17. hodiny a v piatok od 14:00. V Praznove spovedáme v stredu od 16:00, v Milochove v stredu od 17:00.
 4. Letné tábory pre mládež a deti pripravilo naše Pastoračné centrum:   Letný tábor v okrese Detva od 3. do 7. júla.  A ešte:  Denný výletový tábor Týždeň objavov s denným odchodom od kostola               od 10. do 14. júla. Treba sa už prihlásiť. Bližšie oznamy sú na výveske a prihlášky sú na internete.
 5. Deti pozývame zapísať sa medzi miništrantov a členov speváckeho zboru – vždy po detskej sv. omši u vedúcich v zbore alebo v sakristii. Tešíme sa z nových miništrantov a speváčky.
 6. Púť do Rajeckej Lesnej z príležitosti Fatimskej soboty sa uskutoční v sobotu popoludní s odchodom o 15:30. Autobusy idú z filiálok. Tu v meste je možné prihlásiť sa v sakristii najneskoršie do utorka, autobus by odchádzal od kostola o 15:30, ak sa nazbiera ešte dosť ľudí, pri prihlásení napíšte aj telef. kontakt.
 7. Video z 1. sv. prijímania si môžete vyzdvihnúť po detskej sv. omši vo far. kostole vzadu za lavicami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento rok pričinili o pekný a povzbudivý priebeh prvých sv. prijímaní. Najlepšou odmenou bude, ak deti budú pekne chodievať pravidelne a prijímať eucharistiu ako posilu pre požehnaný život.
 8. Náš detský charitný dom pozýva na „Detskú cukráreň“ v nedeľu 11. júna od 9:30 do 18:00. Bližšie info na plagáte.
 9. Upratovanie kostola: Jelšové a Kolónia.
 10. Krsty budú v sobotu a v nedeľu.
 11. Sviatosť manželstva:

Tomáš Janáček a Lenka Maková z Telníc u Brna, Česká republika,   /13:45/

Jozef Kostelanský z Podmanína a Martina Vachalíková z Rozkvetu,  /14:30/

Michal Turičík a Monika Ďurajová, Zakvášov  /15:15/

Jozef Janek, SNP a Petra Lukáčiková z Rozkvetu,

Tomáš Janík, Hliny a Lenka Blašková, SNP,
Peter Markovič, Štefánikova ulica a Veronika Povodová z Rozkvetu

Ďalšie príspevky...