Nedeľa Ducha Svätého – 4. 6. 2017

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, adorácia je odpoludnia do večernej sv. omše.
  2. Zajtra je svätodušný pondelok, omše iba ráno o 6:30 a večer o 18:30. Vo štvrtok bude Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
  3. Základná škola sv. Augustína pozýva na Deň rodiny, ktorý bude o týždeň 11. júna v katolíckom dome a na školskom dvore o 15:00 s bohatým programom. Informácie sú na výveske.
  4. Video z 1. sv. prijímania si môžete vyzdvihnúť po detskej sv. omši vo far. kostole vzadu za lavicami.
  5. Detský charitný dom pozýva na „Detskú cukráreň“ v nedeľu 11. júna od 9:30 do 18:00. Bližšie info na plagáte.
  6. Upratovanie kostola: Milochov
  7. Sviatosť manželstva:

Jozef Janek, SNP a Petra Lukáčiková z Rozkvetu,    /15:30 s om./

Juraj Jágrik a Kristína Kučmová zo Stredu,

Tomáš Janík, Hliny a Lenka Blašková, SNP,

Peter Markovič, Štefánikova ulica a Veronika Povodová z Rozkvetu,

Michal Belás z Milochova a Ivana Kianičková z Poluvsia

Ďalšie príspevky...