7. veľkonočná nedeľa – 24. máj 2020

  1. V utorok bude Filipa Neriho, budúca nedeľa bude slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
  2. Sv. omše už bývajú verejné v kostole, miesta je dosť, máme veľký kostol. Môžeme sedieť na označených miestach, alebo aj spolu, ak sme z jednej domácnosti. Tiež je aj viac miesta na státie. Stále zostávajú voľné miesta, takže pozývame všetkých na sv. omšu, zvlášť keď budúcu nedeľu bude sviatok Ducha Svätého.
  3. Sv. omše bývajú v pracovné dni týždňa denne, aj v sobotu, ráno i večer o pol siedmej.
  4. V nedeľu bývajú sv. omše: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, večer 18:30 a Milochov 9:00. /Pozor na 15 minútový posun – o 8:30 a 11:30 a tiež na to, že večerná je o 18:30./
  5. Treba používať rúška a držať rozostupy. Veríme, že pravidlá sa budú zmierňovať a preto pripravujeme aj možnosť svätých spovedí na najbližší prvopiatkový týždeň, čo vám ešte upresníme budúcu nedeľu.
  6. Prvé sv. prijímanie bude v týchto náhradných termínoch: Pre školy: Sv. Augustína, Štvorka a Päťka – v nedeľa 14. júna, pre školy Jednotka a Trojka – 21. júna 2020. Žiaci už budú chodiť do školy, takže dokončíme ich prípravu. Rodičia tretiakov, príďte si pre informácie – budúcu nedeľu na sv. omši o 10:00. Deti môžu sedieť v kostole vpredu na lavičkách spolu podľa tried, lebo aj v školských triedach budú spolu v jednej skupine. V kostole treba mať rúška a budeme usmerňovať deti, aby boli zachované všetky pravidlá.
  7. Birmovka sa ešte rieši, ak by sa ukázal nejaký možný termín do konca školského roka, oznámime to okamžite. Birmovanci starší nech prídu na stretnutie v tento piatok večer do kostola na sv. omšu o 18:30 a nech si donesú birmovné mená a mená birmovných rodičov.
  8. Katechéti a animátori budú mať pracovné stretnutie v piatok po sv. omši.
  9. Upratovanie kostola: Jelšové. Pán Boh zaplať!
  10. Televízne prenosy omší už nebudú bývať vo všedné dni, ale budú každú nedeľu o 8:30. Vyslovujeme poďakovanie Televízii Považie za pomoc počas pandémie. Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...