7. cezročná nedeľa – 24. február 2019

  1. V piatok bude prvý piatok mesiaca marca.
  2. Spoveď k prvému piatku bude denne pol hodiny pred sv. omšou, ráno i večer. Vo štvrtok od 16:00 a v piatok už od 14:00. Príďte radšej v piatok na 14:00 na sv. spoveď; vtedy bude viac kňazov spovedať.  V Milochove – spoveď v stredu od 15:00 a sv. omša o 16.30.
  3. Birmovanci starší i mladší prídu na spoveď najneskôr v piatok popoludní.
  4. Ďakujeme za pomoc s prácami v kostole – na chórusovej podlahe. Pán Boh zaplať!
  5. Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby našej farnosti.
  6. Farská rada bude mať stretnutie vo štvrtok v Pastoračnom centre ihneď po večernej sv. omši.
  7. Katechéti, ktorí učia prvoprijímajúcich alebo birmovancov v našej farnosti, budú mať stretnutie v piatok večer ihneď po sv. omši v Pastoračnom centre.
  8. Aj v tomto roku môžete podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti formou 2% prostredníctvom nášho sv. Augustína. Tlačivá sú vzadu, údaje sú aj na našej internetovej stránke. Pán Boh zaplať!
  9. Prednáška: Dar zmierenia a odpustenia pre rozVEDENÝCH K BOHU bude na Biskupskom úrade v Žiline 28. februára o 17:00.
  10. Upratovanie farského kostola – ulica Moyzesova a Centrum. Pán Boh zaplať!

 

 

 

Ďalšie príspevky...