6. veľkonočná nedeľa – 21. 5. 2017

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Prvé sv. prijímanie bude o týždeň na sv. omši o 11. 15. Pôjdu školy Jednotka a Sedmička. Ostatné nedeľné sv. omše budú v riadnom čase.
2. Nácvik 1. sv. prijímania bude vo štvrtok a v piatok pri večernej sv. omši o 18.30 a po nej. Nech príde každé dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča do Pastoračného centra vo štvrtok o 18:00.
3. Sv. spoveď bude v sobotu od 9.00 do 10.00. Na spoveď nech určite prídu aj rodičia a súrodenci dieťaťa, krstní rodičia, starí rodičia, aby mohli v nedeľu ísť tiež s dieťaťom na sv. prijímanie. Aj ktokoľvek iný môže využiť možnosť spovede a prítomnosť mnohých kňazov v sobotu od 9.00 do 10.00.
4. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok. Sv. omše budú takto:
Vo štvrtok ráno o 6:30 a o 8:00, večer o 17:00 a o 18:30. V Milochove už v stredu o 18:30, v Praznove vo štvrok o 17:00 a v Podmaníne vo štvrtok o 18:30.

5. Neparkujte, prosím, autá pri pravej strane kostola. Využite parkovanie zadarmo na priľahlých parkoviskách.
6. Modlitby chvál budú v Katolíckom dome v piatok po večernej sv. omši.
7. Upratovanie kostola: Stred a Hliníky.
8. Ďakujeme bohuznámym za dary na farský kostol a kaplnku v Milochove.
9. Sviatosť manželstva:
Marian Kmecík z Rozkvetu a Lenka Smetanová z Dedovca /16:00/
Tomáš Janáček a Lenka Maková z Telníc u Brna, Česká republika,
Jozef Kostelanský z Podmanína a Martina Vachalíková z Rozkvetu,
Michal Turičík a Monika Ďurajová, Zakvášov
Peter Bachleda z Popradu a Gabriela Kalmová z Podvažia
Juraj Šikulínec a Lenka Libová z Vyšnej Šebastovej

Ďalšie príspevky...