6. veľkonočná nedeľa – 17. máj 2020

  1. Sv. omše už môžu byť verejné v kostole, preto smelo príďte, miesta sú označené a miesta je dosť, máme veľký kostol.
  2. Sv. omše budú v pracovné dni týždňa, aj v sobotu, budú ráno i večer o pol siedmej.
  3. V nedeľu budú sv. omše: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, večer 18:30 a Milochov 9:00. /Pozor na 15 minútový posun – o 8:30 a 11:30 a tiež na to, že večerná je o 18:30./
  4. Dodržme zásady: Rúška, dezinfekcia, rozostupy, sv. prijímanie do ruky, krátke omše.
  5. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok. Sv. omše budú takto: Vo štvrtok ráno o 6:30 a o 8:00, večer o 17:00 a o 18:30. V Milochove už v stredu o 17:30 s platnosťou na sviatok.
  6. Krsty budú cez víkend. Krstná náuka v sobotu o 8:00
  7. Upratovanie kostola: sídlisko Kolónia, 2. skupina. Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...