5. veľkonočná nedeľa – 14. 5. 2017

  1. Prvé sv. prijímanie bude o týždeň na sv. omši o 11. 15. Ostatné nedeľné sv. omše budú v riadnom čase.
  2. Nácvik 1. sv. prijímania bude vo štvrtok a v piatok pri večernej sv. omši o 18.30 a po nej. Nech príde každé dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča, a to do Pastoračného centra vo štvrtok o 18:00.
  3. Sv. spoveď bude v sobotu od 9.00 do 10.00. Na spoveď nech určite prídu aj rodičia a súrodenci dieťaťa, krstní rodičia, starí rodičia, aby mohli v nedeľu ísť tiež s dieťaťom na sv. prijímanie. Aj ktokoľvek iný môže využiť možnosť spovede a prítomnosť mnohých kňazov v sobotu od 9.00 do 10.00. Teraz ide o školy Štvorka, Päťka a Šestka. Tretiaci z ostatných škôl budú mať ďalšiu nedeľu.
  4. Koncert ZUŠ Považská Bystrica bude dnes o 19:00.
  5. Upratovanie kostola: Sídlisko Lány.
  6. Slávime 100-é výročie Fatimy. Získať úplné odpustky môže, kto sa pomodlí k Panne Márii Fatimskej, Otče náš a Vyznanie viery. Okrem toho treba splniť aj obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Bližšie informácie o tom sú na výveske.
  7. Krsty budú na budúci víkend.
  8. Sviatosť manželstva:

Aleš Heimlich a Viera Kubiňáková, obaja zo Stredu  /15:00/

Marian Kmecík z Rozkvetu a Lenka Smetanová z Dedovca

Peter Bachleda z Popradu a Gabriela Kalmová z Podvažia

Juraj Šikulínec a Lenka Libová z Vyšnej Šebastovej

Ďalšie príspevky...