5. veľkonočná nedeľa – 10. máj 2020

  1. Sv. omše už môžu byť verejné v kostole, preto smelo príďte, miesta sú označené a miesta je dosť, máme veľký kostol. Dodržujme rozostupy, ale z jednej domácnosti môžete byť spolu. Obsadzujte aj miesta vpredu.
  2. Sv. omše v pracovné dni týždňa budú ráno i večer o pol siedmej, teda ráno o 6:30 prednostne pre seniorov, ale aj pre všetkých a večer o 18:30, aj s prenosom TV Považie.
  3. V nedeľu budú sv. omše ako obvykle, ale s týmito zmenami: Budú väčšie časové pauzy medzi sv. omšami, teda druhá nedeľná bude o 15 minút skôr a posledná o 15 minút neskôr, teda takto: O 7:00 prednostne pre dôchodcov. Druhá sv. omša bude už o 8:30, /pol deviatej/, prenášaná aj Televíziou Považie. Potom bude ako obvykle o 10:00 pre deti a rodičov. A posledná predpoludním o 11:30 hlavne pre mládež, birmovancov s rodičmi, ale aj pre všetkých. Večerná sv. omša budúcu nedeľu bude tiež zmenená, o hodinu neskôr, teda bude o 18:30. V Milochove bude sv. omša v stredu o 17:30 a v nedeľu o 9:00.  Zhrnutie – v nedeľu: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, večer 18:30 a Milochov 9:00.
  4. Dodržme zásady: Rúška, dezinfekcia, rozostupy, sv. prijímanie do ruky, krátke omše. Spovede zostávajú zatiaľ iba na požiadanie.
  5. Všetkých povzbudzujeme k osobnej účasti na sv. omši, lebo náš kostol je dostatočne veľký a ak by bol aj zaplnený, je možné vyjsť von, kde je ozvučenie a potom na sv. prijímanie prísť dovnútra.
  6. Slávnosti 1. sv. prijímania a birmovky sú odložené a zatiaľ ešte nie je možné určiť náhradné termíny. Krsty a sobáše treba dohodnúť individuálne. Sledujte oznamy na farskej internetovej stránke a v televízii Považie. V nemocničnej kaplnke ešte nebývajú sv. omše, keďže nie sú povolené ani návštevy.
  7. Upratovanie kostola: sídlisko Kolónia, 1. skupina. Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...