5. pôstna nedeľa – 7. apríl 2019

  1. Dnes je zbierka na prenasledovaných kresťanov. V letnom čase bývajú večerné sv. omše o 18:30, v nedeľu o 17:30. V Milochove v stredu o 17:30.
  2. Zápis žiakov do 1. ročníka na Základnú školu sv. Augustína bude už v tomto týždni. Naša cirkevná základná škola sa obnovila, pribudli nové triedy, nová veľká telocvičňa s novými šatňami, zariadeniami a triedami. Obnovený je Katolícky dom s novým parkoviskom a vhodným dopravným riešením pre rodičov. K dobrej tradícii pribudli noví pedagógovia. Predovšetkým nám však záleží na spirituálnom profile našich žiakov, k čomu slúži modlitba, pravidelné sv. omše v kaplnke školy, duchovné cvičenia a aktivity. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v testovaní. Môžete si to pozrieť na internetovej stránke školy. Úspešne sa rozvíja a my ako zástupca zriaďovateľa, neváhame do detí investovať. Podrobnosti sú na plagáte. Zápis prváčikov bude teraz v tomto týždni: a 11. apríla – v stredu a štvrtok – od 14. hodiny. Srdečne pozývame.
  3. O týždeň bude Kvetná nedeľa, začiatok Veľkého týždňa. Bahniatka budeme požehnávať pri každej sv. omši. Krížová cesta cez mesto bude na kvetnú nedeľu o 15:00.
  4. Spoločná veľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti v piatok a v sobotu, na filiálkach už v utorok. Prosíme, aby sa prišli všetci vyspovedať v tomto termíne, lebo v iné dni musíme spovedať v okolitých farnostiach.
  5. V pondelok bude spoveď v Maríkovej, v stredu v Považskej Teplej a v Udiči a vo štvrtok v Prečíne a v Domaniži.
  6. U nás bude svätá spoveď – v piatok i v sobotu – v rovnakom čase: dopoludnia od 9.00 do 12.00 a popoludní od 14.00 do 17.00. Preto – pozor – aj večerná sv. omša bude v piatok i v sobotu – skôr kvôli spovedi – a to už o 17.00, v piatok začína krížovou cestou o 17:00. Môžete využiť aj spoveď na Rozkvete, alebo na SNP v škole, kde bude v rovnakom čase ako u nás, v piatok aj v sobotu.
  7. Na filiálkach – v Podmaníne, Praznove i v Milochove bude sv. spoveď v utorok od 15.30 do 16.30. V Milochove v stredu sv. omša nebude. Na sv. spoveď sa dobre pripravme, pozvime aj svojich príbuzných a priateľov a pripomeňme to hlavne žiakom a študentom. Birmovanci si majú vykonať sv. spoveď a zúčastňovať sa na bohoslužbách počas veľkej noci.
  8. Kvetný víkend pre mládež našej Žilinskej diecézy bude budúci víkend v Žiline – u Saleziánov. Bližšie informácie sú na výveske a tiež na internete.
  9. Birmovanci majú prísť na sv. spoveď.
  10. Upratovanie farského kostola – Jelšové.  Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...