5. pôstna nedeľa – 29. marec 2020

 1. Sv. omše a všetky slávenia sú naďalej neverejné. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – denne 17:00, v nedeľu 8:45. Je to možné aj cez facebook televízie Považie. Informácie čerpajte z našej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
 2. Pomodliť sa v kostole je možné jednotlivo – denne v predsieni. Používajme rúška a dodržiavajme odstup. Odporúčame krížovú cestu na našej Kalvárii. Dodržujte však odstup a zásady hygieny. V piatok je krížová cesta vo vysielaní o 17:00. Biskupi vyzývajú k prísnemu pôstu každý piatok s úmyslom odvrátenia vírusovej nákazy.
 3. Krsty a sobáše sa odkladajú, prípadne sa dohodnú telefonicky individuálne. Pohreby musia byť s čím menším počtom ľudí, pokiaľ možno iba vonku. Vybavovanie vo farskej kancelárii iba v súrnom prípade, predovšetkým telefonicky alebo emailom.
 4. V piatok bude prvý piatok, slávenie iba neverejné, ale platí, ak sa pridáme cez televíziu. Požehnanie Sviatosťou Oltárnou udelíme celému mestu a okoliu aj pred dverami kostola, môžete však zostať doma.
 5. Budúca nedeľa bude kvetná, slávenie bude cez televíziu. Podobne aj všetky veľkonočné obrady od Zeleného štvrtka, cez Veľký piatok až po Veľkonočné sviatky budú neverejné, spájajte sa s nami cez televíziu a internet. Boží hrob sa tento rok nepripravuje. Keďže sa nemôžeme stretávať v kostole, o to viac buďme dôslední a spájajme sa v modlitbe cez televíziu.
 6. Odpustky je možné získať v týchto dňoch, spojené s modlitbou na úmysel Sv. Otca a aspoň Otče náš a Verím v Boha, tiež obetujme Pánovi ťažkosti týchto dní. Ostatné je uverejnené v médiách.
 7. Spovedať zatiaľ hromadne nie je možné. V prípade ohrozenia života, v blízkom nebezpečenstve smrti – volajte a prídeme okamžite.
 8. Spoveď – sviatosť zmierenia – odporúčame vzbudením si dokonalej ľútosti, vo vážnych prípadoch individuálne. Sväté prijímanie odporúčame duchovné, vo vážnych prípadoch individuálne.
 9. Najlepšie bude, ak sa s nami spojíte cez televíziu alebo internet v piatok o 17:00 a hlavne budúcu nedeľu o 8:45 a my s vami krok za krokom prejdeme jednotlivé úkony takejto spovede formou dokonalej ľútosti a aj vám ohlásime zmierenie s Bohom. Takisto aj duchovné sv. prijímanie.
 10. Ďakujeme za príspevok na kostol priamo na účet farnosti, ktoré sme obdržali vo výške 10, 20 a 50 Eur. V týchto dňoch, kedy je aj kostol bez príjmov, to veľmi pomáha. Pán Boh zaplať.
 11. Birmovka a 1. sv. prijímanie – budú pravdepodobne preložené na neskôr, dáme včas vedieť.
 12. Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Augustína – Milí rodičia, vzhľadom na situáciu s koronavírusom bude zápis elektronický a individuálny. Vyplňte elektronickú prihlášku do 15. apríla, prípadne napíšte email. Rovnako postupujte aj pri prihlasovaní žiakov do 5. ročníka, resp. prípravného ročníka. V tomto roku škola dosiahla najlepšie výsledky testovania piatakov v meste. Škola sa úspešne rozvíja, je vybudovaná a modernizovaná, predovšetkým však záleží na duchovnej výchove žiakov a starostlivom formovaní pedagógov. Všetko nájdete na stránke školy. Ďakujeme za prejavenú dôveru.
 13. Ďakujeme Televízii Považie za prenosy bohoslužieb v týchto dňoch, čo si veľmi cenia diváci.

Ďalšie príspevky...