5. pôstna nedeľa – 21. marec 2021

 1. O týždeň bude Kvetná nedeľa.
 2. Z aktuálneho “veľkonočného desatora”: zúčastňujme sa na bohoslužbách virtuálne. Musíme dodržiavať platné pandemické predpisy. Nemôžu prebiehať hromadné slávenia v kostoloch.
 3. Svätá spoveď je v prípade nutnosti, jednotlivo možná v určitých hodinách, alebo po telefonickom dohovore. Úplne chápeme, že mnohí cítite nutnosť pre záchranu svojho duchovného zdravia, prijať túto sviatosť.  Bližšie informácie poskytneme.
 4. Sv. omše cez Veľkú noc budú iba cez médiá, možné sú iba vychádzky v rámci okresu, iba jednotlivo bude možné navštíviť kostol – individuálne, v priebehu dňa, pri zachovaní všetkých pandemických zásad.
 5. Vo štvrtok bude slávnosť Zvestovania Pána.
 1. Srdečne pozývame rodičov budúcich prváčikov, prípravkárov, ale aj všetkých vás,  na Deň otvorených dverí v Základnej škole sv. Augustína, ktorý bude online vo štvrtok 25. marca o 18:00, kde si môžete pozrieť z pohodlia domova ako učíme, ako to u nás vyzerá, akú máme víziu. Treba sa prihlásiť, ako je uvedené na stránke školy: https://zsmoyzespb.edupage.org/
 2. Upratovanie kostola – prosíme o pomoc, je to k Veľkej noci – v sobotu o 8:00, a to zo všetkých skupín. Vopred ďakujeme, Pán Boh zaplať!
 3. V tomto období sú ešte stále neverejné sv. omše a spovedanie, obmedzená je kancelária farského úradu, v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom.
 4. Spovedanie je možné v meste – Stred iba individuálne v týždni o 18:00.
 5. Na SNP – farnosť sv. rodiny: Cez kvetný víkend 27. a 28. 3.2021, teda v sobotu a nedeľu bude možnosť individuálne (príp.členovia domácnosti) navštíviť kaplnku na SNP na osobnú modlitbu a adoráciu. V čase od 13:00 do 18:00. Bude prítomný aj kňaz, na ktorého je možné sa obrátiť. Je potrebné dodržiavanie hygienických opatrení. Ďalšie informácie: https://svrodiny.fara.sk/
 6. Možnosti na Rozkvete si pozrite na stránke: https://saletinirozkvet.webnode.sk/oznamy/
 7. Zbierka na pomoc kresťanom v Iraku je možná cez účet uvedený na internete.
 8. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk

Ďalšie príspevky...