5. cezročná nedeľa – 4. 2. 2018

 1. Adorácia na prvnú nedeľu v mesiaci bude dnes – celé popoludnie.
 2. Birmovka bude v našej farnosti – Štvrtú veľkonočnú nedeľu – 22. apríla.     Prvé sv. prijímanie bude: Pre školy Jednotka a Základná škola sv. Augustína – v nedeľu 13. mája. Pre školy Trojka, Štvorka a Päťka – 20. mája.
 3. Birmovanci starší – teda 2. rok prípravy – budú mať skúšku v piatok na sv. omši o 17:30. Donesú si pero. Mladší birmovanci budú mať stretko Alfa – v piatok tiež začínajú na sv. omši o 17:30.
 4. Rodičia prvoprijímajúcich detí budú mať stretnutie o týždeň v nedeľu priamo na sv. omšu o 10:00, kde dostanú informácie a nech si prvoprijímajúce deti sadnú dopredu, s modlitebnou knižkou.
 5. Deti sa majú zapájať do sv. omše – čítaniami a ďalším spôsobom. Postupne vždy jedna škola. Aj birmovanci sa majú podobne zapájať – vždy v nedeľu o 11. 15 – postupne po skupinkách.
 6. Rodičia birmovancov dostanú bližšie informácie na sv. omši v nedeľu o 11. 15.
 7. Desiate výročie zriadenia Žilinskej diecézy oslávime sv. omšou v kostole na Vlčincoch v sobotu 10. februára o 10. hodine – ako poďakovanie za Božie dobrodenia.
 8. Valentínsky rámček si môžu prísť deti zhotoviť do Pastoračného centra v stredu o 15:00.
 9. Na jarné prázdniny tu máme Jarný tábor pre mládež, ktorý bude v stredu až piatok 21. – 23. februára. Prihlášky sú v Pastoračnom centre alebo v Základnej škole sv. Augustína, podrobnosti sú na výveske.
 10. Mamičky z MAMIKLUBU pozývajú na „Karneval pre najmenších“ – v stredu 7. 2. od 10:00 do 12:00 v Pastoračnom centre. Deti môžu prísť v maskách, čaká ich hudba, zábava, sladká odmena.
 11. Manželským párom ponúkame v rámci národného týždňa manželstva stráviť príjemný večer vo dvojici v Katolíckom dome dňa 13. februára o 17:30, spojený s večerou a programom. Prihlásiť sa treba čím skôr, informácie na výveske /alebo na e-mailovej adrese: manželiapb@gmail.com /
 12. Farský ples, ktorý organizujeme spolu so školou sv. Augustína, bude v sobotu v Katolíckom dome o 19:00.
 13. Upratovanie farského kostola – Hliníky. Ďakujeme predchádzajúcim za upratovanie.

Ďalšie príspevky...