4. veľkonočná nedeľa – 3. máj 2020

  1. Prísne pandemické obmedzenia zatiaľ zostávajú v platnosti. Ak by sa zmiernili, dáme vám to ihneď vedieť prostredníctvom našej farskej internetovej stránky a v televízii Považie.
  2. Sv. omše budú zatiaľ naďalej neverejné – odporúčame duchovné sv. prijímanie. Naživo sa spájame cez Televíziu Považie alebo facebook – denne 17:00, v nedeľu 8:45, a to aj zo záznamu.
  3. Kostol býva otvorený na osobnú modlitbu v týždni po večernej sv. omši do 19:00. Dnes v nedeľu popoludní bude kostol otvorený od 14:00 do 17:00.

Ďalšie príspevky...