4. pôstna nedeľa – 31. marec 2019

 1. Krížová cesta bude dnes o 15:00 vo farskom kostole. Začne sa korunkou Božieho milosrdenstva a po nej bude záverečné slovo duchovnej obnovy Láska zachraňuje človeka a adorácia.
 2. V letnom čase budú už bývať večerné sv. omše o 18:30, v nedeľu o 17:30. V Milochove v stredu o 17:30.
 3. Zbierka na prenasledovaných kresťanov vo svete bude budúcu nedeľu.
 4. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude ako obvykle – pri ranných a večerných sv. omšiach po celý týždeň. Vo štvrtok bude spoveď už od 17.00 /!/ a v piatok už od 14.00. V Milochove v stredu od 16.00. Približuje sa aj spoločná spoveď pred Veľkou nocou, ktorá bude potom už o týždeň.
 5. Spovedať nevládnych – starých a chorých – prídeme k nim domov už v tomto týždni takto:

– Mesto Považská Bystrica – všetky časti mesta– streda od 8.00 /okrem SNP a Hlín, tam majú vlastný rozpis/

– Milochov – štvrtok od 8.00,

– Domov dôchodcov Katka v piatok o 10:00.

 1. Prihlásiť chorých a nevládnych môžete ešte dnes po sv. omši v sakristii, odkazom na telefóne alebo aj emailom. Najneskôr teraz do utorka. Stačí aj zavolať a nechať odkaz na farskom telefóne, alebo napísať email.
 2. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať aj v našich kostoloch. Sväté pomazanie by mali prijať raz do roka všetci starší nad 62 rokov. Mladší ľudia, len ak sú vážne alebo dlhodobo chorí. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať vo štvrtok počas sv. omše – ráno o 6:30, ale aj vo štvrtok večer o 18:30. V Milochove v stredu o 17:30.
 3. Základná škola sv. Augustína pozýva na deň otvorených dverí teraz v utorok 2. apríla. Program je na výveske a na stránke školy.
 4. Birmovanci starší majú stretnutie v sobotu od 9:00 do 15:00 v Katolíckom dome. Je to povinné pre tých, čo idú teraz na birmovku. Návratky, ktoré dostali, treba dnes odovzdať.
 5. Krsty budú budúci víkend.
 6. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 1.skupina. Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...