4. cezročná nedeľa – 31. január 2021

 1. Na základe protipandemických opatrení:
 • nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie
 • nebude otvorená kancelária farského úradu
 • v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom.
 1. V utorok bude Obetovanie Pána – Hromnice, sv. omša bude vysielaná cez TV Považie večer o 17:30 aj s požehnaním hromničných sviec, ktoré si pripravte doma.
 2. V stredu bude Blažeja, mučeníka. Požehnanie hrdla bude vo vysielaní sv. omše večer o 17:30.
 3. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na chod farnosti. Pán Boh zaplať!
 4. Krsty budú budúci víkend.
 5. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu.
 • Prenosy sú aj cez facebook televízie Považie. Kto nemá v ponuke káblového operátora, prípadne satelitnú platformu TV Považie, môže sledovať sv. omše aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. facebook.com/tvpovazie Ideálne je, ak divák dá Like stránke, prípadne označí jej sledovanie a bude automaticky upozornený na LIVE vysielanie. Kto nemá facebookový profil, môže sledovať vysielanie aj bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového prehliadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/.
 • Aktuálne informácie čerpajte z našej farskej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.

 

 

Ďalšie príspevky...