4. cezročná nedeľa – 3. február 2019

  1. Utorok – Agáty, v stredu – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov.
  2. Je Nedeľa v mesiaci február. Adorácia bude od poludnia do večernej sv. omše. Dnes po sv. omšiach bude spoločné svätoblažejské požehnanie. Prvonedeľná ofera je na potreby kostola. Vopred Pán Boh zaplať.
  3. Birmovanci druháci, (starší), budú mať stretnutie v piatok o 17.30 v kostole a po sv. omši v Katolíckom dome. Birmovanci deviataci, (mladší), budú mať stretnutie v sobotu od 9.00 do 14.00 v Katolíckom dome. Návratky o účasti je potrebné odovzdať katechétkam v škole do utorka.
  4. Kurz výchovy pre rodičov teenagerov bude v nedeľu o týždeň februára od 17.00 – 19.00. Prihlásiť sa treba do 7. februára na emailovu adresu, ktorá je na stránke farnosti a na plagáte. Na kurz sa môžu prihlásiť aj učitelia a vychovávatelia.
  5. Národný týždeň manželstva – 17. februára 2019. V pondelok 11.2.2019 o 17.30 v Katolíckom dome v Pov. Bystrici sa uskutoční DUET TOUR pre manželov, snúbencov. Duet Tour prináša: odborný workshop, 7 pilierov manželstva, partnerskú hru Duet, hud. program, praktické tipy a zaujímavé aktivity pre rozvoj vzťahu. Viac na plagáte: Vzťahovo.sk ; www.ntm.sk
  6. Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline, ponúka štúdium v akad. roku 2019/2020. Viac informácií na plagáte.
  7. Nové číslo časopisu Žilinská diecéza si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Cena je 1 euro.
  8. Krsty sa budú udeľovať budúci víkend.
  9. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 2. skupina. Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...