4. cezročná nedeľa – 28. 1. 2018

  1. V stredu bude sv.  Jána Boska, v piatok Obetovanie Pána – Hromnice a zároveň prvý piatok. Sv. omše v piatok budú ráno o 6:00 a večer o 17:30. Treba si priniesť sviecu.
  2. Spoveď bude vo farskom kostole hlavne vo štvrtok od 16:00 a v piatok už od 14:00. Okrem toho denne pol hodinu pred sv. omšou a aj počas nej. V Milochove – v stredu od 16:00. Ďalej sa spovedá aj na SNP – v škole, a to v pondelok o 17:30 a piatok večer od 15:30,  v utorok a štvrtok ráno o 6:30, v stredu o 6:00. Presnejšie na internete farnosti SNP /https://svrodiny.fara.sk/farske-oznamy/. Na Rozkvete sa spovedá tiež denne pred sv. omšami, vo štvrtok už od 16:00 a v piatok už od 15:00. Tiež je možné pozrieť si to na internete. /https://saletinirozkvet.webnode.sk/oznamy/.
  3. Upratovanie farského kostola – bude mať teraz sídlisko Stred, a to posledná – 3. skupina. Tabuľka pre mená, kde sa treba zapísať,  je vzadu na výveske. Ďakujeme predchádzajúcim za upratovanie.
  4. Pastoračné centrum pozýva mládež osláviť sviatok Don Bosca, tohto vychovávateľa mládeže – na Don Bosco – párty, ktoré bude v Katolíckom dome v piatok večer pre staršiu mládež. Informácie na plagáte.
  5. Sviatosť manželstva: Michal Škrabák z Považskej Teplej a Michaela Pastieriková, ulica Pionierska.  /15:00/

Ďalšie príspevky...